Formulieren voor de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Om aan te kunnen tonen dat u aan de voorschriften van Vitaal Kalf voldoet, moet u een administratie bijhouden waarin u uw bedrijfsactiviteiten registreert en verschillende soorten bonnen (bijvoorbeeld voerbonnen) bewaart.
Bij een aantal voorschriften van Vitaal Kalf wordt vermeld dat u een registratie moet bijhouden, maar de manier waarop u registreert mag u zelf bepalen. Om u te helpen, zijn voorbeeldformulieren gemaakt. Deze formulieren kunt u invullen en digitaal of geprint bewaren in uw bedrijfsadministratie.

Algemeen
Zelfchecklist
Hygiëneregels Kalverhouderij (word)
Hygiënecode erfbetreders kalverbedrijven (pdf)
Registratieformulier calamiteiten en klachten (word)

Diergezondheid
Model Bedrijfsgezondheidsplan (word)
Uitgebreide checklist (bedrijfsanalyse) blank / rosé start (word)
Uitgebreide checklist (bedrijfsanalyse) rosé afmest (word)
BRD score kaart (pdf)*
Registratieformulier individuele behandelingen (word)
Registratieformulier ziekte monitoring (word)
Registratieformulier koppelbehandeling diergeneesmiddelen (word)
Registratieformulier koppelbehandeling bijsturingsmiddelen (word)
Registratieformulier niet zichtbare afwijkingen (word)
Registratieformulier afwijkingen VKI-zichtkeuring (word

Bedrijfsmanagement
Bezoekersregister (word)
Registratieformulier opleiding en ervaring medewerkers (word)
Register reinigingsbeurten melkinstallatie (word)
Logboek ongediertebestrijding (word)

Voer
Registratieformulier Voedermiddelen eigen teelt (word)
Verklaring Buurmansteelt (pdf)
Registratieformulier ‘Diervoeder van ander UBN’

Aanbevelingen van reinigingscommissie
Aanbevelingen voor toepassing van antibiotica door vleeskalverhouders (pdf)
Aanbevelingen bij de installatie van melkleidingsystemen (pdf)
Aanbevelingen voor de reiniging van melkleidingsystemen (pdf)

* Referentie BRD scorekaart: Pardon, B., 2012. Morbidity, mortality and druguse in white veal calves with emphasis on respiratory disease. PhD thesis, Ghent University.