Toezicht & Controle

In de Nederlandse kalverketen wordt op verschillende manieren toezicht en controle uitgevoerd om een veilig product te garanderen. De overheid houdt via de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht op de wettelijke eisen voor o.a. het houden, transporteren en slachten van kalveren. Daarnaast heeft de kalversector haar eigen controles en kwaliteitssysteem.

De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is in 1990 opgericht met het oog op de controle van verboden stoffen. SKV controleert door de hele keten heen, zowel op locatie als administratief.
SKV neemt monsters bij houders van vleeskalveren, bij kalfsvleesverwerkende bedrijven en bij producenten en verkopers van kalvervoeders. Daarmee wordt gecontroleerd of geen verboden of ongewenste stoffen gebruikt worden.

De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is regelinghouder van de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.
Deze regeling heeft tot doel het behouden en/of verbeteren van diergezondheid en gezonde, vitale kalveren, dierenwelzijn, voedselveiligheid en de positie op de (export)markt. Om dat te bereiken zijn er strikte voorschriften over de kwaliteit en gezondheid van het kalf, de huisvesting, voer- en drinkwaterkwaliteit, bedrijfsinrichting en hygiëne.

Ook de wettelijke verplichte controle op verboden stoffen en het slachten, wegen en classificeren van kalveren tot 8 maanden is onderdeel van Vitaal Kalf. De controles hierop worden door een certificerende instantie gedaan, SKV.

De regeling en de uitvoering door SKV wordt onafhankelijk beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RVA) in het kader van ISO 17065. Deze internationale norm borgt de bekwaamheid, consistente werking en onpartijdigheid van de regeling en de uitvoering door de certificerende instantie.

Terug naar home/menu