Verantwoord gebruik van middelen in de kalverhouderij

In de kalverhouderij worden verschillende soorten middelen en producten gebruikt, zoals reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, diergeneesmiddelen en diervoeders. Door verantwoord gebruik van middelen wordt het risico op ongewenste effecten op voedselveiligheid, diergezondheid, arbeidsomstandigheden en milieu verkleind. Een aanzienlijk deel van de producten die gebruikt in de kalverhouderij worden, worden door een borgingssysteem gecontroleerd en hebben een toelating, keurmerk of ander ‘kenmerk’.

De beslisboom geeft aan welke onderverdeling er voor de producten is, welke borging daarvoor geldt en waar het product door de gebruiker minimaal op gecontroleerd moet worden.

Klik hier voor “Beslisboom Verantwoord middelen gebruik”

Beslisboom
Om na te gaan welke regels er gelden voor een bepaald type middel kunt u de beslisboom gebruiken. De beslisboom leest u van boven naar beneden. U kiest eerst voor welke activiteit/toepassing een middel gebruikt gaat worden. Bij het van boven naar onder volgen van de beslisboom komen de verschillende vragen of controlepunten aan bod. Het laatste blauw omkaderde vakje met het borgingssysteem is aanklikbaar. Via deze button gaat u naar onze website, waar u meer informatie over de productgroep en de borging kunt lezen.

Klik op de afbeelding voor de “Beslisboom Verantwoord middelen gebruik”

 

Middelen zonder extern borgingssysteem
Niet voor alle productgroepen bestaat een borgingssysteem. Als er geen borgingssysteem is (zie ook de beslisboom) of als er onduidelijkheid is over het product kunnen onderstaande vragen helpen om een keuze te maken om een middel toe te passen:

 • Is er een gebruiksaanwijzing bij het product?
 • Kan de leverancier duidelijkheid geven over of het product voor de toepassing geschikt is?
 • Blijkt uit de gebruiksaanwijzing of omschrijving dat het een middel met desinfecterende werking is?
 • Kunnen externe bronnen (dierenarts, vertegenwoordiger, branchevereniging) duidelijkheid geven of het product voor de toepassing geschikt is?
 • Is de claim van het product ”te mooi om waar te zijn”?
 • Als houder blijft u te allen tijden verantwoordelijk voor het gebruik van producten op uw bedrijf!

Bij twijfel, product niet (laten) gebruiken!

 

 

Terug naar home/menu

Reinigingsmiddelen
Voor de reinigingsmiddelen die in Nederland verkocht worden, geldt dat deze moeten voldoen aan Europese en Nederlandse wetgeving. Er is dus geen extern borgingssysteem, keurmerk of databank waar de goedkeuring (of afkeuring) van een middel opgezocht kan worden. Dit betekent dat de gebruiker aan de hand van de toepassing en de beschikbare informatie zelf een keuze moet maken.
Ga minimaal de volgende punten na:

 • Claimt het middel een biocide werking te hebben, als het reinigingsmiddel claimt dat het ook ontsmet, bacteriën doodt, etc dan moet het product als biocide geregistreerd zijn (zie ook het kopje biociden).
 • Heeft u het veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeleverd gekregen, bij professioneel gebruik (=veehouderij) dient de gebruiker over deze informatie te beschikken. Vraag deze informatie op bij de leverancier, ook bij aankoop via de supermarkt/groothandel.
 • Volg de informatie uit het veiligheidsinformatieblad (VIB) op. En volg informatie op de verpakking en andere meegeleverde productinformatie over dosering, toepassing, inwerktijd, naspoelen etc. op.
 • Als u vragen heeft of niet voldoende kennis om de informatie te beoordelen, overleg met uw leverancier of de erfbetreders.
 • Voor meer (achtergrond)informatie over reinigingsmiddelen raadpleeg de brochure van NVZ, Reinigingsmiddelen in de pluimveehouderij.

Diervoeders
In de kalverhouderij worden verschillende soorten diervoeders, zoals melkpoeder, muesli, diverse ruwvoeders maar ook vitaminen en andere preparaten gebruikt. Al deze diervoeders dienen te voldoen aan GMP+ of afkomstig te zijn van eigen teelt/buurmansteelt.

GMP+
GMP+ bevat standaarden voor de verschillende schakels in de diervoederketen, van de teelt van grondstoffen, de verwerking van deze grondstoffen tot diervoeders en de handel en transport door de keten heen. GMP+ is een combinatie van ‘Good Manufacturing Practices’ en de + staat voor de integratie met HACCP (Hazard Analyses and Critical Control Points) in het kwaliteitssysteem.

Via de website van GMP+ is te controleren of een leveranciers van diervoeders GMP+ deelnemer is. Bij het opzoeken van een bedrijf moet nagegaan worden of het certificaat geldt voor de productie van diervoeders, of enkel voor transport en opslag. Het product is alleen GMP+ waardig indien de leverancier beschikt over de productie van diervoeders, scope B1. Naast het opzoeken van uw leverancier in de GMP+ databank, kunt u ook op de leverbonnen controleren op de aanduiding dat het bedrijf GMP+ gecertificeerd is. Belangrijk is daarbij dat diegene die u de factuur stuurt GMP+ gecertificeerd is, dit is niet in alle gevallen ook de leverancier.

Eigen teelt / buurmansteelt
Naast de aankoop van diervoeders via een GMP+ leverancier, kan het ook voorkomen dat u zelf gewassen/ruwvoeders teelt of aankoopt rechtstreeks van een andere veehouder/akkerbouwer. In dat geval stelt Vitaal Kalf een eigen teelt / buurmansteelt verklaring verplicht, in deze verklaring worden door de teler van het gewas de belangrijkste risico’s afgedekt. Deze verklaring vindt u op onze website en de ingevulde verklaring neemt u in de bedrijfsadministratie op.

 

Diergeneesmiddelen
Diergeneesmiddelen moeten door het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) toegelaten worden. Bij toelating vindt controle plaats op kwaliteit, werking, veiligheid voor mens en dier. Het CBG stimuleert daarnaast correct en zorgvuldig gebruik van (dier)geneesmiddelen.

Controleer of een diergeneesmiddel geregistreerd is:
In de diergeneesmiddeleninformatiebank kunt u aan de hand van het RegNL nummer of de naam opzoeken of het middel geregistreerd is. Het RegNL nummer is te vinden op de verpakking van het diergeneesmiddel. Ook homeopatische middelen hebben sinds april 2021 een RegNL-H nummer. Bij de informatie over het middel staat ook de gebruiksaanwijzing, doeldier, dosering en wachttermijn vermeld, volg deze op.

Biociden en gewasbeschermingsmiddelen
Het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu. Zonder een toelating van het Ctgb mogen biociden en gewasbeschermingsmiddelen niet in Nederland verkocht en gebruikt worden.

In de toelatingendatabank van het Ctgb kunt u een middel aan de hand van het toelatingsnummer of de naam van het product opzoeken. Als het middel wat u wilt gebruiken geregistreerd is, controleer dan ook voor welke toepassing het product toegelaten is. Het Ctgb gebruikt daarvoor verschillende product types (PT-codes) en bij elk product is onder het kopje toepassingen omschreven waardoor deze toegelaten is. Gebruik van een product voor een andere toepassing of niet volgens het omschreven gebruik is niet toegestaan.

Aandachtspunten:

 • Voor welk ongedierte / virus mag het middel ingezet worden?
 • Mag het daarbij in contact komen met (voedselproducerende) dieren of is dat niet toegelaten?
 • Moeten er beschermende maatregelen/beschermingsmiddelen gebruikt worden?
 • Let op: naast de juiste toelating van een ongediertebestrijdingsmiddel/gewasbeschermingsmiddel heeft de toepasser ook de juiste licentie/certificering nodig; hierover zijn nadere eisen opgenomen in Vitaal Kalf