Introductie

De hygiënescan is opgesteld door de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) in samenwerking met de kalversector. Het doel van de hygiënescan is om het bewustzijn over hygiëne in de kalverhouderij te bevorderen en gesprekken over hygiëne tussen erfbetreders en kalverhouders te ondersteunen. Wij raden u daarom aan de scan in te vullen samen met de vertegenwoordiger of dierenarts tijdens een bedrijfsbezoek. De resultaten kunnen dan direct besproken worden. Het invullen van de hygiënescan is op vrijwillige basis. De uitkomst van de hygiënescan dient ook niet als een absoluut getal gezien te worden. Mocht u vragen of opbouwende kritiek hebben over de hygiënescan, dan kunt u deze sturen naar SBK via info@kalversector.nl. Het SBK secretariaat is ook telefonisch bereikbaar via: 088 998 4325.

Gebruiksaanwijzing hygiënescan kalverhouderij

De hygiënescan bestaat uit drie tabbladen: Introductie, Hygiënescan en Score. Op het tabblad 'Introductie' kunt u onderaan uw naam invullen met daarbij de datum en de naam van degene die de hygiënescan heeft ingevuld. Op het tabblad 'Hygiënescan' staan de vragen. U kunt een toelichting uitschuiven door op de knoppen 'toelichting aan' en 'toelichting uit' bovenaan de pagina te drukken. Onder 'Antwoord' kunt u de vraag beantwoorden met ja of nee. U kunt gewoon op de cel klikken en dan komen de antwoord mogelijkheden naar voren. Afhankelijk van de vraag kunt u 5 tot 10 punten per vraag behalen. Als u alle vragen hebt ingevuld, dan kunt u uw score terugvinden op het tabblad 'score'. U kunt hier ook een overzicht terugvinden van onderwerpen waar u 'nee' op hebt geantwoord. Wij raden u aan om hier extra aandacht aan te gaan besteden.

U kunt de hygiënescan hier downloaden:

Hygiënescan Kalverhouderij