Preventie van pathogenen of ziektekiemen bij verwerking

Vachthygiëne

Bij vachthygiëne gaat het er niet alleen om dat de kalveren er netjes bijstaan, maar ook om een zo schoon mogelijke vacht. Hierdoor kunnen eventuele pathogenen, of ziektekiemen, bij de slacht zich niet op het karkas verspreiden. Voor de slachterijen en vleesproducenten is het erg belangrijk, dat dieren ‘schoon’ worden aangeleverd en dat het risico van mestdeeltjes op het karkas ingedamd wordt. Wat er niet op zit, hoeft er immers ook niet afgehaald (weggesneden) te worden.

Wat is de achtergrond van de vachthygiëne?
De vachthygiëne wordt door SKV sinds 2017 bij alle kalveren gescoord voor afvoer naar slacht. Vanaf eind 2019 gaat de uitslag van de vachthygiënescore van een koppel niet alleen naar de juridisch eigenaar van de kalveren, maar ook naar de kalverhouder. U leest wat de vachthygiëne is, welke factoren invloed hebben op de score en hoe deze te verbeteren is. Daarmee worden zowel vuile kalveren aan de slachtlijn als bevuiling door mest op de karkassen voorkomen.

Waarom een score voor vachthygiëne en hoe wordt deze gebruikt?
Volgens de Europese hygiëneregels dienen dieren schoon bij de slachterij te worden aangevoerd. Op grond daarvan stelt NVWA de verplichting om rekening te houden met evt. bevuiling om hygiënisch te kunnen slachten. De harde ingedroogde mest zorgt ervoor dat het slachtproces langzamer en/of met extra voorzorgsmaatregelen moet gebeuren. De slachterijen kunnen anticiperen op de vachthygiënescore in het slachtproces, mits van te voren door de juridisch eigenaar doorgegeven.

Hoe wordt de vachthygiëne score bepaald?

De vachthygiëne wordt bepaald door de bevuiling met ingedroogde mest te bepalen op het gebied tussen de rode lijnen. Tijdens het certificeren van een koppel bepaalt SKV de vachthygiëne.
De controleur schat het aandeel kalveren met score A, B en C. Van iedere categorie wordt indien mogelijk een foto gemaakt.

  • Score A, minder dan 10% van het oppervlak bedekt met harde ingedroogde mest
  • Score B, tussen de 10 en 50% van het oppervlak bedekt met harde ingedroogde mest
  • Score C, meer dan 50% van het oppervlak bedekt met harde ingedroogde mest

 

Hoe kan de score verbeterd worden gedurende de ronde?
De vachthygiënescore wordt beïnvloed door diverse factoren in huisvesting, sekse van de kalveren, rantsoen en jaargetijde. Onderstaande interactieve afbeelding toont een overzicht van alle factoren van invloed op de vachthygiëne en de mogelijke oplossingsrichtingen. Door op de verschillende rode bollen te klikken krijgt u meer informatie. De interactieve afbeelding kunt u zowel via de computer, als via de tablet/telefoon bekijken.

Via de volgende link is de afbeelding en informatie op a4 formaat weergegeven, bijvoorbeeld handig om te printen.

 

Infographic vachthygiëne

Scheerprotocol

Scheerprotocol
Als kalveren kort voor het afleveren aan de slachterij niet voldoende schoon zijn is een laatste maatregel het scheren van de buik en hakken. Als er toch voor afleveren teveel vuile kalveren (C-score) aanwezig zijn, wordt er geen kwaliteitscertificaat afgegeven. Het scheren van de buik en hakken is dan een van de laatste redmiddelen. De werkwijze voor het scheren is weergegeven in een infographic. Neem voor eventuele verdere informatie over scheren en maatregelen contact op met uw slachterij.

 

Infographic scheerprotocol