De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is op 13 september 2013 opgericht. De oprichting van SBK komt voort uit het besluit van het kabinet Rutte II tot opheffing van de product- en bedrijfschappen en de mogelijkheid in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de Europese Unie (EU) voor een nationale erkenning van producenten- en brancheorganisaties. In 2013 is in het kader van het GLB in de EU een wettelijke basis (Verordening (EG) 1308/2013) opgenomen voor de erkenning van producenten- en brancheorganisaties die actief zijn in een specifieke sector binnen de lidstaat. In dit kader is SBK op 17 december 2014 formeel erkend door de Nederlandse overheid als brancheorganisatie voor de kalversector. SBK functioneert nu al een aantal jaar als interbrancheorganisatie in het licht van het gemeenschappelijke landbouw beleid.

Het doel van SBK is om in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en handel van vleeskalveren (blank en rosé), kalfsvlees en kalvervoeders, de productie, verwerking en afzet te bevorderen en te verbeteren. Daarnaast zet SBK zich in om de transparantie van de markt te bewaken en te bevorderen en de kwaliteit, de gezondheid en de voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en vleeskalvervoeders te bevorderen.

Het SBK bestuur is samengesteld uit risicodragende partijen in de keten. Het bestuur is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers vanuit LTO-Nederland, 2 risicodragende vertegenwoordigers van Nevedi, 2 risicodragende vertegenwoordigers van de COV en een risicodragend lid niet deeluitmakend van één van de voornoemde organisaties. Als onafhankelijk voorzitter is de heer J. Atsma benoemd.

 

Lees meer over de veelgestelde vragen over SBK.

 

kalf met oormerk-page-001