Over SBK

SBK is dé brancheorganisatie van de Nederlandse kalversector.
Het doel van SBK is om in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en handel van kalveren (blank en rosé), kalfsvlees en kalvervoeders, de productie, verwerking en afzet te bevorderen en te verbeteren. Daarnaast zet SBK zich in om transparantie van de markt te bewaken en te bevorderen. De kwaliteit, gezondheid en voedselveiligheid van kalveren, kalfsvlees en kalvervoeders staan bij SBK op de agenda.

Het SBK bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van risicodragende partijen (lees: ondernemingen) in de keten. Het bestuur heeft twee vertegenwoordigers vanuit LTO-Nederland (primaire kalversector), twee risicodragende vertegenwoordigers van Nevedi (voeder), twee risicodragende vertegenwoordigers van de COV (slacht en verwerking) en een risicodragend lid, niet deel uitmakend van één van de voornoemde organisaties.
Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter.

Missie: ‘we willen de beste, meest duurzame kalfsvleesketen ter wereld zijn én blijven, 
met oog voor de intrinsieke waarde van de kalveren, de omgeving en de maatschappij’.

 

Taken & Activiteiten, SBK:
– is regelinghouder van de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf, met voorschriften voor huisvesting, diergezondheid en welzijn van kalveren;
– heeft een vrijwillige regeling voor de slachterijen voor Slachting, Weging en Classificatie (SWC) van kalveren;
– richt zich op Onderzoek & Innovatie op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid, milieu, kwaliteit en vleeskalvervoeding;
– voert op verzoek van de Nederlandse kalversector private activiteiten uit o.a. een klimaatmonitoring;
– is actief voor de sectorcommunicatie, onder meer met de publiekscampagne Nederland Kalverland.