Slachting, Weging & Classificatie

Het stellen van uniforme regels voor het slachten, wegen en classificeren van kalveren bevordert transparante en gelijke beoordelingen bij verschillende slachterijen. Dat geeft leveranciers de zekerheid dat uitbetaling gebaseerd is op gelijke gegevens over gewicht en classificatie van de geleverde kalveren.

De overheid ziet toe op de slachting, weging en classificatie van runderen ouder dan 8 maanden. Dit is vastgelegd in de Regeling marktordening vlees.
SBK ziet met een vrijwillige regeling toe op de slachting, weging en classificatie van kalveren jonger dan 8 maanden (kalveren van de categorie ‘V’).

Kiwa CBS voert onafhankelijk de controle uit op de slachting en weging, en doet de classificatie. CBS controleurs zien er permanent op toe dat de voorschriften op de slachterijen worden nageleefd. Zij zien er ook op toe, dat bij slachterijen en leveranciers de administratie en afrekeningen aan de voorschriften voldoen.

Meer informatie
De Regeling Slachting, Weging en Classificatie (SWC)
Het Besluit Correctiefactoren Regeling Slachting, Weging en Classificatie
Toelichting ‘Wat voor kalf ben ik’ (definities kalf V en kalf Z)
De deelnemers aan de SWC regeling.

Terug naar home/menu