Meldpunt Transport

Om in- en versleep van dierziektes te voorkomen is het reinigen en ontsmetten (R&O) van veetransportmiddelen noodzakelijk. Daarom is deze verplichting ook opgenomen in wetgeving en heeft de transporteur na het lossen de verplichting tot het uitvoeren van de R&O.
De kalverhouder heeft op de locatie waar de kalveren worden gelost een verplichting tot het aanbieden van de benodigde voorzieningen.

Eisen aan R&O plaatsen
De wettelijke eisen aan een eenvoudige R&O plaats op een kalverhouderij zijn opgenomen in de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf (zie voorschriften kalverhouderij of Eisen aan de R&O plaats in Vitaal Kalf). Bij de Vitaal Kalf controles wordt gecontroleerd op aanwezigheid hiervan.

Meldpunt Transport
Als kalverhouder en transporteur is het mogelijk om door te geven als de R&O niet goed uitgevoerd (kon) worden. De informatie wordt gebruikt om knelpunten in kaart te brengen en eventueel extra controles uit te voeren bij de transporteur of kalverhouderij. In overzichten worden meldingen geanonimiseerd weergegeven. Er vindt géén sanctionering plaats op basis van alleen een melding.

Melding doorgeven
U kunt een melding op twee manieren doorgeven.
Mail het volgende formulier ingevuld naar meldpunt@kalversector.nl of zet de gevraagde informatie in een mail.
U kunt de gevraagde informatie – tijdens kantooruren – ook telefonisch aan ons doorgeven.

Aanvullende informatie over R&O van veetransport
NVWA hoofdpagina over reinigen en ontsmetten van veetransportmiddelen
Brochure Ontsmetting diertransportmiddelen
Eisen aan eenvoudige R&O plaats