De kalversector is reeds in 2007 gestart met de aanpak van antibioticaresistentie in de kalverhouderij op basis van het Masterplan Rationeel en Verantwoord Antibioticumgebruik. In de loop van deze jaren is dit plan verder geëvolueerd en is aanvullend vanuit de toenmalige productschappen regelgeving opgesteld om het antibioticagebruik te beperken ter beheersing van de ontwikkeling van antibioticaresistentie. Na het opheffen van de productschappen is deze regelgeving ondergebracht in overheidsregelgeving (UDD-regelgeving).

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is sinds 2011 de registratie van het antibioticagebruik in een centrale databank, voor de kalverhouderij genaamd InfoKalf. Op basis van informatie uit deze databank wordt het totale antibioticagebruik in de kalverhouderij berekend door de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) en wordt het antibioticagebruik van kalverbedrijven onderling vergeleken (z.g. benchmarken).