Kalverzorg

Goede zorg voor de kalveren is dé kerntaak van elke kalverhouder.
Een dier dat gezond is, voelt zich prettig in de groep. Het eet, drinkt en groeit goed. Kalverhouders doen dagelijks hun controles in de stallen, en zien of de dieren er goed bij staan. Ze zorgen voor goede bedrijfshygiëne, een uitgebalanceerde voeding en permanente beschikking over vers drinkwater.

Diergezondheidszorg
Kalverhouders werken met een vaste dierenarts en met een jaarlijks bedrijfsgezondheidsplan. Inzet van diergeneesmiddelen wordt nauwgezet geregistreerd: het middel, de datum van toediening en de reden. Diergeneesmiddelen moeten op basis van strikte wachttijden sowieso zijn uitgewerkt vóór het dier het bedrijf verlaat, zodat residuen daarvan niet meer in het vlees kunnen zitten. Hiervoor geldt strikte regelgeving.
SBK werkt samen met de melkveehouderij aan een hogere diergezondheidsstatus van de kalveren bestemd voor de kalverhouderij. Die hogere status draagt bij aan de verdere verlaging van het antibioticagebruik.

De EU heeft vastgelegd dat kalveren voor hun gezondheid en welzijn een minimum hoeveelheid ruwvoer en voldoende ijzer moeten krijgen om het hemoglobinehalte in het bloed op niveau te hebben en te houden. Het mag niet lager zijn dan gemiddeld 4,5 mmol/l. Dit wordt nageleefd en ook nauw bewaakt, zodat Nederlandse kalverhouderijen (ruim) aan deze eisen voldoen.

Huisvesting
Jonge kalveren worden eerst korte tijd in individuele, open huisvesting gehouden.
Zo kan de kalverhouder elk dier volgen en zien en het ook de juiste individuele aandacht geven. In deze huisvesting kunnen jonge kalveren elkaar ook zien en aanraken. Zodra kalveren na twee tot vier weken op de kalverhouderij gewend zijn aan de nieuwe omgeving, worden ze verder in groepen gehouden.

In het kwaliteitssysteem Vitaal Kalf staan de specifieke voorschriften voor de huisvesting, zoals afmetingen van de stal, de temperatuur, daglicht, e.a.. Vloeren moeten ruw zijn. Zo hebben kalveren grip. Bovenal moeten stallen goed schoongemaakt kunnen worden.

Terug naar home/menu