Kansen voor het Kalf in de Keten

PPS Vitaal en Gezond Kalf

In het kader van de Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) heeft SBK onderzoeksprojecten lopen.

In het PPS-onderzoek ‘Vitaal & Gezond Kalf’ en het PPS-onderzoek ‘Kansen voor het Kalf in de Keten’ van de zuivelsector is longitudinaal onderzoek uitgevoerd. Zo zijn kalveren op de voet gevolgd vanaf het melkveebedrijf van geboorte tot en met het einde van de ronde op het kalverbedrijf.

In Nederland worden vleeskalveren doorgaans op het kalverbedrijf ‘opgezet’ op een leeftijd van veertien dagen / twee weken. Dan zijn de jonge kalveren qua weerstand nog kwetsbaar, omdat de maternale immuniteit verkregen via antistoffen uit de biest al afneemt en de eigen immuniteit nog in opbouw is: een zogeheten ‘immunity gap’.

Vertrekpunt in het onderzoek was dat de eigen immuniteit van de kalveren van vier in plaats van twee weken, verder ontwikkeld is. Dan zijn de dieren beter bestand tegen de transitie van het melkveebedrijf naar het kalverbedrijf.
Het onderzoek bevestigt, dat kalveren van vier weken robuuster en weerbaarder zijn dan kalveren die met twee weken op het kalverbedrijf arriveren. Verder onderstreept het onderzoek het belang van een goede biestvoorziening en dat kalveren met aandachtspunten rond de gezondheid minder voortvarend groeien.