Zoönosen

In toenemende mate is het onderwerp zoönosen in de samenleving een punt van aandacht, ook met betrekking tot de kalverhouderij.
Het gaat om de maatschappelijke zorg, dat dierziektes direct impact zouden kunnen hebben op de volksgezondheid. Meer concreet: dat besmettelijke dierziektes overdraagbaar zouden zijn van dier op mens, in een directe omgeving.
De vrees voor zoönosen vanuit de kalverhouderij is vooralsnog ongegrond, maar vergt in de beeldvorming en de externe communicatie wel aandacht van de kalversector.

Terug naar home/menu