Bijlagen van de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

De Algemene Voorwaarden van de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf heeft zestien bijlagen.

De bijlagen zijn te downloaden via deze website. Klik daarvoor op de gewenste bijlage:

Bijlage 1: Voorschriften Vitaal Kalf

Bijlage 2: Certificatiecriteria Vitaal Kalf (tot 30 april 2022)
Bijlage 2: Certificatiecriteria Vitaal Kalf (vanaf 1 mei 2022)

Bijlage 3: Geschillenreglement Vitaal Kalf

Bijlage 4: Keurmerkreglement Vitaal Kalf

Bijlage 5: Overeenkomst inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf Om deel te nemen aan Vitaal Kalf dient u een overeenkomst af te sluiten met een Certificerende Instantie (CI). De overeenkomst met de CI ontvangt u in tweevoud, een exemplaar dient u getekend retour naar de CI te sturen. Het andere exemplaar is voor uw eigen administratie.

Bijlage 6: Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties Vitaal Kalf (tot 30 april 2022)
Bijlage 6: Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties Vitaal Kalf (vanaf 1 mei 2022)

Bijlage 7: Reglement Centraal College van Deskundigen Vitaal Kalf (tot 30 april 2022)
Bijlage 7: Reglement Centraal College van Deskundigen Vitaal Kalf (vanaf 1 mei 2022)

Bijlage 8: Procedure drinkwateronderzoek Vitaal Kalf (tot 30 april 2022)
Bijlage 8: Procedure drinkwateronderzoek Vitaal Kalf (vanaf 1 mei 2022)

Bijlage 9: Procedure aanlevering gegevens diergeneesmiddelen Vitaal Kalf

Bijlage 10: Criteria bedrijfsgezondheidsplan Vitaal Kalf

Bijlage 11: Procedure beoordeling antibioticagebruik Vitaal Kalf

Bijlage 12: Overeenkomst kalverhouder, kalvereigenaar en Geborgde Vleeskalverdierenarts, bijlage 1 van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts

Bijlage 13: Protocol Gezonde Kalveren

Bijlage 14: Gids voor Goede Praktijken structureel laag antibioticumgebruik kalverhouderij

Bijlage 15: Reglement Slachting, Weging en Classificatie voor kalveren V (tot 30 april 2022)
Bijlage 15: Reglement Slachting, Weging en Classificatie voor kalveren V (vanaf 1 mei 2022)

Bijlage 16: Minimale eisen registratie diergeneesmiddelen in Infokalf

 

Aanvullend document: toelichting traject (externe) begeleiding voor rode bedrijven