Bijlagen Vitaal Kalf

De kwaliteitsregeling Vitaal Kalf bestaat uit verschillende documenten. Klik daarvoor op de gewenste bijlage.

Algemene Voorwaarden

Voorschriften

Bijlage I: Voorschriften Vitaal Kalf – Kalverhouderij(compleet incl. meetmethode)
Bijlage II: Voorschriften Vitaal Kalf – Transporteurs
Bijlage III: Voorschriften Vitaal Kalf – Be- en verwerkers
Bijlage IV: Voorschriften Vitaal Kalf – Verzamelcentra
Bijlage V: Voorschriften Vitaal Kalf – Collecterende Kalverhandelaar

Bijlagen

Bijlage 2: Certificatiecriteria Vitaal Kalf
Bijlage 3: Geschillenreglement Vitaal Kalf
Bijlage 4: Keurmerkreglement Vitaal Kalf
Bijlage 5: Overeenkomst inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf
Bijlage 6: Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties Vitaal Kalf
Bijlage 7: Reglement Centraal College van Deskundigen Vitaal Kalf
Bijlage 8: Procedure drinkwateronderzoek Vitaal Kalf
Bijlage 9: Procedure aanlevering gegevens diergeneesmiddelen Vitaal Kalf
Bijlage 10: Criteria bedrijfsgezondheidsplan Vitaal Kalf
Bijlage 11: Procedure beoordeling antibioticagebruik Vitaal Kalf
Bijlage 12: Overeenkomst kalverhouder, kalvereigenaar en Geborgde Vleeskalverdierenarts, bijlage 1 van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts
Bijlage 13: Protocol Gezonde Kalveren
Bijlage 14: Gids voor Goede Praktijken structureel laag antibioticumgebruik kalverhouderij
Bijlage 15: Reglement Slachting, Weging en Classificatie voor kalveren V
Bijlage 16: Minimale eisen registratie diergeneesmiddelen in Infokalf

 

Formulieren

Bij een aantal voorschriften van Vitaal Kalf wordt vermeld dat u een registratie moet bijhouden, maar de manier waarop u registreert mag u zelf bepalen. Om u te helpen, zijn voorbeeldformulieren gemaakt. De meest gebruikte zijn op deze pagina te vinden, een volledig overzicht vindt u op de formulieren pagina.

 

Aanvullende documenten voor externe begeleiding