Diergezondheid & Dierenwelzijn

SBK Onderzoek & Innovatie

Binnen dit onderzoeksthema draait het om de kalveren en is het de bedoeling om door veterinair onderzoek de aanpak van diverse bedrijfsgebonden ziekten verder te verbeteren, zodat de diergezondheid en het dierenwelzijn op bedrijven geoptimaliseerd kunnen worden.

Mannheimia Haemolytica
Het onderzoek richt zich op pathologische en epidemiologische oorzaken van Mannheimia in de kalverhouderij. Er wordt bekeken hoe en waar de bacterie het lichaam in komt, waar het zich ophoudt en hoe het borst- en buikvlies infecteert en zo longproblemen veroorzaakt. Hierbij worden ook dier- en bedrijfsfactoren in beeld gebracht. De resultaten komen beschikbaar voor de kalverhouders en moeten leiden tot preventiebeleid of een behandelstrategie.

Terug naar overzicht Onderzoek & Innovatie