Kwaliteit

Goed ondernemerschap

Het houden van kalveren is een vak. De kwaliteit van de bedrijfsvoering bepaalt het welzijn van dieren en de kwaliteit van eindproducten.

Het doet een beroep op de ondernemers met een primaire zorgtaak voor jonge dieren uit de melkveehouderij. Het vakmanschap is de basis en betreft dagelijkse aandacht voor de gezondheid en een goede omgang met de dieren, zorg voor passende huisvesting, het verstrekken van uitgebalanceerd voer en drinkwater, en meer.

Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg heeft de kalversector verder geborgd met de regeling Vitaal Kalf met voorschriften voor huisvesting, diergezondheid en welzijn van kalveren. De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) ondersteunt hierin. Al met al is de branche internationaal toonaangevend: met integrale zorg voor kwaliteit, met de regeling Vitaal Kalf, en door het gegarandeerd kunnen leveren van gezonde dieren en voedzame kalfsvleesproducten.

Familiewaarden

Veel Nederlandse kalverhouderijen zijn familiebedrijven met familiewaarden hoog in het vaandel, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor mens, dier en milieu. Ondernemers in de kalverketen letten op de bedrijfshygiëne, houden de stallen schoon en doen steeds meer voor het milieu, zoals ontwikkeling van emissie-arme stalsystemen, verwerking of vergisting van mest en het opwekken van duurzame energie. Dat draagt bij aan het beperken van uitstoot (emissies), een laag energieverbruik en met aandacht voor de omgeving.

Kijk voor verhalen van ondernemers op www.nederlandkalverland.nl

Terug naar Menu