26 november 2021

Reactie op Toekomstvisie ‘Voortvarend Vooruit met de Kalverhouderij’ van de Vereniging voor Kalverhouders

De visie laat vooral de gevoelens die leven bij de kalverhouders goed zien. De genoemde thema’s en onderwerpen worden door SBK herkend en zijn veelal terug […]
18 mei 2021

Sector heeft zorgen over reactie minister op haar scenariostudies Kalverhouderij

Via deze link leest u de gezamenlijke reactie op de brief van de minister aan de Tweede Kamer met betrekking tot de scenariostudies.
15 maart 2021

Kalver- en melkveehouderijketens geconfronteerd met extreme scenariostudie

  Via deze link leest u de gezamenlijke reactie op de scenariostudie van de NAJK, LTO Nederland, NZO, Vee&Logistiek Nederland en SBK.         […]
17 oktober 2019

Reactie op uitzending Zembla d.d. 17 oktober 2019

Zembla heeft SBK begin september jl. benaderd voor een interview over de kalversector in het kader van het uitgebrachte sectorplan ‘Versnelling verduurzaming kalversector’. In reactie is […]