Nieuws

Veal Forward gepresenteerd aan de Tweede Kamer

Nederlandse rundveesector op weg naar BVD-vrije status

Kalverhoudsters aan de slag met social media

Tien kalverhoudsters adviseren iedereen in en rond de kalverhouderij om de social media op te pakken en samen bij te dragen aan een goed beeld van de sector. Na afloop van een cursus van drie dagdelen waren de deelneemsters doordrongen van het nut om de kneepjes onder de knie te krijgen en samen het eigen verhaal te vertellen.

Nieuwe website www.kalversector.nl

SBK heeft de website www.kalversector.nl geheel vernieuwd. Het platform heeft een nieuwe, modernere uitstraling gekregen en is inhoudelijk verbreed.

SBK staat pal achter (deelnemers) campagne Nederland Kalverland

SBK laat met de campagne Nederland Kalverland zien dat de kalverhouderij, als belangrijke neventak van de melkveehouderij, maatschappelijk verantwoord onderneemt. Familiewaarden zijn in de bedrijfstak belangrijk. Kalverhouders hebben dag in dag uit oog voor het dier, voor duurzaamheid, circulariteit en de omgeving. Dat wil de sector laten zien en daar willen kalverhouders constructief het gesprek […]

Start Calf Expertise Centre

Op 1 september start op initiatief van de Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK) in Barneveld het Calf Expertise Centre (CEC) haar activiteiten. In het CEC werken brancheorganisaties, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in de kalversector samen. Via CEC wordt kennis en expertise van het onderwijs, onderzoek, overheid en bedrijfsleven gebundeld en ingezet. In de werkwijze van het […]

Stikstofaanpak terug naar tekentafel

De jongste kabinetsplannen rond het stikstofvraagstuk moeten terug naar de tekentafel. De gepresenteerde beleidslijn mist oplossend vermogen. Het biedt onvoldoende perspectief voor de kalverhouderij, hun gezinnen en de vele betrokkenen bij de bedrijfstak.

Reactie op Toekomstvisie ‘Voortvarend Vooruit met de Kalverhouderij’ van de Vereniging voor Kalverhouders

De visie laat vooral de gevoelens die leven bij de kalverhouders goed zien. De genoemde thema’s en onderwerpen worden door SBK herkend en zijn veelal terug te vinden in het SBK-sectorplan Versnelling verduurzaming kalverketen. De VVK-visie geeft aan dat kalverhouders trots zijn op hun sector en willen ontwikkelen. Dat past bij de plannen van SBK. […]

Sector heeft zorgen over reactie minister op haar scenariostudies Kalverhouderij

Via deze link leest u de gezamenlijke reactie op de brief van de minister aan de Tweede

Kalver- en melkveehouderijketens geconfronteerd met extreme scenariostudie

Via deze link leest u de gezamenlijke reactie op de scenariostudie van de NAJK, LTO Nederland, NZO, Vee&Logistiek Nederland en SBK.