Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)

De brancheorganisatie van de Nederlandse kalversector. Het doel van SBK is om in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en handel van vleeskalveren (blank en rosé), kalfsvlees en kalvervoeders, de productie, verwerking en afzet te bevorderen en te verbeteren. Daarnaast zet SBK zich in om de transparantie van de markt te bewaken en te bevorderen. De kwaliteit, gezondheid en voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en vleeskalvervoeders staan bij SBK hoog in het vaandel.

Activiteiten

SBK heeft per 1 februari 2014 de regelingen IKB Vleeskalveren 2008 (blank en rosé) overgenomen van het voormalige Productschap Vee en Vlees (PVV). Eind 2014 heeft de SBK een vrijwillige regeling voor slachting, weging en classificatie (SWC) opengesteld als alternatief voor de PVV-regelgeving die is komen te vervallen. Ook richt SBK zich op onderzoek en innovatie op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid, kwaliteit en vleeskalvervoeding en voert op verzoek van de Nederlandse kalversector private activiteiten uit.