STICHTING BRANCHEORGANISATIE KALVERSECTOR (SBK)

De brancheorganisatie van de Nederlandse kalversector. Het doel van SBK is om in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en handel van vleeskalveren (blank en rosé), kalfsvlees en kalvervoeders, de productie, verwerking en afzet te bevorderen en te verbeteren. Daarnaast zet SBK zich in om de transparantie van de markt te bewaken en te bevorderen. De kwaliteit, gezondheid en voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en vleeskalvervoeders staan bij SBK hoog in het vaandel.
 

ACTIVITEITEN

SBK is regelinghouder van de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. Verder heeft SBK een vrijwillige regeling voor slachting, weging en classificatie (SWC). Ook richt SBK zich op onderzoek en innovatie op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid, kwaliteit en vleeskalvervoeding en voert op verzoek van de Nederlandse kalversector private activiteiten uit.

OVER SBK

De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is op 13 september 2013 opgericht. De oprichting van SBK komt voort uit het besluit van het kabinet Rutte II tot opheffing van de product- en bedrijfschappen en de mogelijkheid in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de Europese Unie (EU) voor een nationale erkenning van producenten- en brancheorganisaties.

In 2013 is in het kader van het GLB in de EU een wettelijke basis (Verordening (EG) 1308/2013) opgenomen voor de erkenning van producenten- en brancheorganisaties die actief zijn in een specifieke sector binnen de lidstaat. In dit kader is SBK op 17 december 2014 formeel erkend door de Nederlandse overheid als brancheorganisatie voor de kalversector.

MEER WETEN!