Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Welkom op de pagina van de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. Vitaal Kalf is een nieuwe kwaliteitsregeling, waarin de gehele kalverketen is opgenomen. Dit betekent dat naast de kalverhouders, ook de transporteurs, verzamelcentra en be- en verwerkers deelnemen aan de regeling. Naast de herziene IKB-voorschriften, zijn ook nieuwe voorschriften over de kwaliteit van het jonge kalf, drinkwaterkwaliteit, hygiëne in relatie tot het antibioticagebruik en reductie van antibioticagebruik, maar ook de wettelijke verplichte controle op verboden stoffen en regels voor het transport en het slachten, wegen en classificeren van kalveren tot 8 maanden opgenomen in Vitaal Kalf. Vitaal Kalf vormt ook de basis voor toekomstige informatie-uitwisseling met de melkveehouderij. Hiermee anticipeert SBK op de ontwikkelingen in de sector, wensen en eisen vanuit de nationale markt, internationale markt, de maatschappij én op de wet- en regelgeving. Met Vitaal Kalf blijft de Nederlandse kalfsvleessector internationaal de koplopers- en voorkeurspositie bij consumenten en afnemers (be)houden.

De eerste jaren wordt de deelname aan Vitaal Kalf voor kalverhouders ondersteund vanuit de Europese GLB-gelden als compensatie voor het verlies aan inkomensondersteuning sinds 2015. GLB staat voor Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

SBK is de regelinghouder van Vitaal Kalf. De regelinghouder wordt geadviseerd door verschillende werkgroepen en een Centraal College van Deskundigen, waarin verschillende partijen uit de sector en de maatschappij zijn vertegenwoordigd.

Om de kwaliteit van de regeling te waarborgen moet de regeling voldoen aan de kwaliteitsnorm ISO 17065. Hiervoor is het nodig dat Vitaal Kalf aan bepaalde eisen voldoet. Tegelijk stelt deze norm eisen aan de Certificerende Instantie (SKV). Hierdoor ontstaat een onafhankelijke scheiding van taken:

  • SBK ontwikkelt de voorschriften en is houder van de regeling;
  • De Certificerende Instantie (SKV) voert de controle, beoordeling en certificering van Vitaal Kalf uit.

In het onderstaande organogram staat de organisatiestructuur van Vitaal Kalf weergegeven.

161123-organogram-vitaal-kalf

 

Klik hieronder voor meer informatie over Vitaal Kalf:

Algemene Voorwaarden
Voorschriften
Bijlagen
Formulieren