Veelgestelde vragen over de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Veelgestelde vragen

Vitaal Kalf is de kwaliteitsregeling van de Nederlandse kalversector, waarin de gehele keten is opgenomen. Dit betekent dat naast de kalverhouders, ook kalverhandelaren, verzamelcentra en kalverslachterijen deelnemen aan de regeling. Vitaal Kalf stelt o.a. eisen aan de huisvesting van kalveren, de kwaliteit van het jonge kalf, drinkwaterkwaliteit, hygiëne en het gebruik van antibiotica, maar ook de wettelijke verplichte controle op verboden stoffen en regels voor het transport en het slachten, wegen en classificeren van kalveren zijn opgenomen.

Vitaal Kalf is dé kwaliteitsregeling van de Nederlandse kalversector.
Vijf redenen voor u om deel te nemen aan Vitaal Kalf:

  1. Deelname aan Vitaal Kalf is noodzakelijk om uw kalveren door SKV te kunnen laten certificeren.
  2. U kunt uw Vitaal Kalf – en SKV gecertificeerde kalveren afzetten via de reguliere afzetkanalen.
  3. Uw deelname aan Vitaal Kalf maakt gegevensuitwisseling mogelijk tussen ketenpartners, waardoor het o.a. mogelijk wordt om melkveehouders bewust te maken van het afleveren van gezonde robuuste kalveren.
  4. U voldoet met Vitaal Kalf aan de wettelijke regelgeving, zoals Besluit Houders van Dieren en de hygiënecode.
  5. U voldoet met deelname aan de wettelijke verplichte monitoring op verboden stoffen (zelfcontrole).

 

Er zullen verschillende consequenties voor u zijn als u niet deelneemt aan Vitaal Kalf, waaronder:

 1. U kunt uw kalveren niet meer door SKV laten certificeren.
 2. U moet zelf de controle op verboden stoffen laten uitvoeren. Dit zal gecontroleerd worden door de overheid.
 3. U dient een overeenkomst met de door de overheid aangewezen databank InfoKalf te sluiten voor de registratie van de leveringen van antibiotica op uw bedrijf.
 4. U kunt uw kalveren niet meer afzetten via de bij SKV aangesloten reguliere afzetkanalen.

De kosten voor deelname aan Vitaal Kalf komen voor rekening van de juridisch eigenaar van de kalveren en hangt af van het aantal afgeleverde kalveren per jaar. U kunt de deelnamekosten terugvinden op de website van SKV.

Organisatie achter Vitaal Kalf

Vitaal Kalf is in 2017 opgericht door Stichting Brancheorganisatie Kalversector. SBK is een door de Nederlandse overheid erkende brancheorganisatie. De regelinghouder wordt ook wel schemabeheerder genoemd.

De regelinghouder is verantwoordelijk voor het beheer van en toezicht op de naleving van Vitaal Kalf.

Een C.I. is een door SBK erkende Certificerende Instantie. Een controleur van de C.I. controleert het kalverbedrijf minimaal jaarlijks op de voorschriften van Vitaal Kalf. Het Vitaal Kalf bedrijf is verplicht deze controleurs toe te laten op het bedrijf en medewerking te verlenen. De controleur beoordeelt volgens vaststaande richtlijnen en legt de bevindingen vast in een controlerapport. De beoordelaar van de C.I. beoordeelt de inhoud van het controlerapport. Bij een positief oordeel van de C.I. volgt een Vitaal Kalf erkenning en certificaat. Bij een negatief oordeel legt de C.I. sancties op en indien van toepassing na herstel van de afwijkingen wordt alsnog over gegaan tot certificering.

Op dit moment is er één erkende C.I. voor Vitaal Kalf. Dat is Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV).

Als u vragen heeft gerelateerd aan een Vitaal Kalf controle uitgevoerd door de CI, zoals de uitslag van het controlerapport, dan kunt u contact op nemen met de CI. Als u vragen heeft over Vitaal Kalf, bijvoorbeeld over bepaalde voorschriften, dan kunt u contact opnemen met SBK.

Meer informatie

Als u inhoudelijke vragen hebt over Vitaal Kalf, neemt u dan contact op met het SBK secretariaat via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088 998 4325.

Als u vragen hebt over uw deelname en controles van Vitaal Kalf neemt u dan contact op met SKV.