Berekeningssystematiek dierdagdosering (DDD)

In de Nederlandse veehouderij worden benchmarks uitgevoerd op het gebruik van antibiotica door het berekenen van de dierdagdosering (DDD). Met de benchmarks wordt inzicht verkregen over het antibioticagebruik op het eigen bedrijf en in de Nederlandse kalversector. Met het verkregen inzicht kan er gericht actie ondernomen worden om het antibioticagebruik actief te reduceren.

In het kort de berekeningssystematiek, zoals beschreven in de “Procedure Beoordeling Antibioticagebruik”:

  1. De DDD wordt berekend voor de referentiegroepen blank, rosé start, rosé afmest en rosé gesloten (start en afmest). De referentiegroep is van belang voor de rekenmethode die wordt toegepast en de groep waartegen de DDD van uw bedrijf wordt afgezet. Een medicijnlevering wordt toegekend aan 1 van deze referentiegroepen. Het is hierbij belangrijk dat uw dierenarts de medicijnlevering op het juiste subdoeldier (blank, start of afmest) meldt, zodat de medicijnlevering aan de juiste referentiegroep toegewezen wordt. U kunt de registratie van de dierenarts en de toewijzing aan de referentiegroep terugvinden in het detailoverzicht van uw berekening in InfoKalf.
  2. De DDD van een medicijnlevering wordt berekend op het maximaal aantal aanwezige dieren in de twee weken na de afleverdatum (voor de antibiotica leveringen in de eerste 21 dagen van een koppel wordt het aantal kalveren gemeld op het AM-91 nummer gehanteerd).
  3. De DDD wordt berekend over een voortschrijdende periode van 1,5 jaar. De DDD wordt vervolgens omgerekend naar een waarde op jaarbasis.
  4. De benchmark vindt tweemaal per jaar plaats op basis van de gegevens van de voortschrijdende periode van 1,5 jaar. Door tweemaal per jaar een benchmark uit te voeren kan er, indien nodig, sneller bij gestuurd worden als het antibioticagebruik op een bedrijf toeneemt. Ook hanteert de kalversector hiermee eenzelfde systematiek als andere dierlijke sectoren.
  5. Voor bedrijven met een all-in, all-out systeem waarbij alle dieren tegelijk afgevoerd worden, wordt met een koppelberekening gerekend. De koppelberekening en de jaarberekening zijn beide zichtbaar in InfoKalf.

In de bijlage ‘Procedure beoordeling antibioticagebruik’ (zie onder bijlagen Vitaal Kalf) kunt u de indeling van de referentiegroepen teruglezen. In SOP (standard operating procedure) kunt u de berekening van de dierdagdosering teruglezen. De SOP kunt u opvragen bij SKV.

Vitaal Kalf en Veelgebruik antibiotica

Tijdens de beoordeling van de dierdagdosering van een referentiegroep op uw bedrijf, kan uw bedrijf in twee niveaus vallen: streefniveau (groen) of actieniveau (rood). Als uw bedrijf met de DDD in het streefniveau valt, dan bent u goed bezig met de reductie van antibioticagebruik op uw bedrijf. Als uw bedrijf met de DDD in het actieniveau valt, dan zijn er twee categorieën in Vitaal Kalf waar uw bedrijf in terecht kan komen, namelijk:

  • Veelgebruik, fase 1;
  • Veelgebruik, fase 2.

Aan deze categorieën zijn binnen Vitaal Kalf maatregelen gekoppeld, waarop uw bedrijf actie dient te ondernemen. Voor meer informatie over de maatregelen kijk onder de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.