We werken met een vaste Geborgde Vleeskalverdierenarts

Geborgde Vleeskalverdierenarts

Onderdeel van de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf is dat kalverhouders werken met een vaste, geborgde vleeskalverdierenarts (1-op-1 relatie). Samen met de vertegenwoordiger van de kalverintegratie of voervoorlichter maakt de kalverhouder afspraken om de gezondheid van de kalveren op het bedrijf te optimaliseren. Er wordt tenminste jaarlijks een bedrijfsspecifiek bedrijfsgezondheidsplan opgesteld.

In Vitaal Kalf wordt de bedrijfsvoering op deze onderdelen gecontroleerd.
De Stichting Geborgde Dierenarts beheert het register van de Geborgde Vleeskalverdierenartsen.

Kritische antibiotica

Het nationale beleid is om antibiotica, die in de humane geneeskunde een laatste redmiddel kunnen zijn, in de veehouderij zoveel mogelijk uit te bannen. Deze ‘kritische (ook wel ‘derde keus’) antibiotica’ dienen daarom zoveel mogelijk te worden gereserveerd voor humaan gebruik.
Binnen Vitaal Kalf is het gebruik van de groep middelen onder de naam van cefalosporinen verboden. Voor fluoroquinolonen gelden specifieke voorwaarden.
De laatste jaren is het nationale beleid ook gericht op het terugdringen van colistine (groep polymyxines). Deze worden nog slechts op een beperkt aantal kalverbedrijven voorgeschreven.

Op de site van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) vindt u meer informatie over de derde-keus middelen, zoals de fluoroquinolonen en 3e/4e generatie cefalosporinen.

Algemene informatie over antibiotica, lees hier.
Terug naar home/menu