Hygiëne in de kalverketen

Hygiëne staat centraal in de hele productieketen van het jonge kalf tot het kalfsvlees.
Alle levensmiddelenproducenten in de hele keten werken tenminste volgens de Europese hygiënecode (verordening (EG) Nr. 852/2004), waarin maatregelen staan om veilig voedsel te produceren.

Deze wetgeving geldt dus ook voor kalverhouderijen. De EU-eisen zijn opgenomen in de eigen Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. Deze gaan over het inzichtelijk maken van de werkwijze, het beschrijven hoe en met welke materialen gewerkt wordt en het vastleggen welke maatregelen genomen worden om voedselveiligheid te garanderen.

Wat betreft hygiëne op het primaire bedrijf zijn er drie aandachtsgebieden:

Voer & Slacht
De hygiënecode heeft ook betrekking op het voer. De diervoersector werkt met het GMP+ systeem (Good Manufacturing Practices) of met een HACCP-systeem (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Onderdeel van Vitaal Kalf is dat het ingekochte diervoeder GMP+-waardig is. Voor ruwvoer van ‘eigen of buurman’s teelt’ gelden voor de kalverhouder aanvullende voorwaarden.

In de slachterij is de hygiënecode onderdeel van het HACCP-systeem dat iedere slachterij moet hebben. Door permanent toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is er dagelijks controle op het toepassen van het HACCP-systeem door de slachterijen.

 

Terug naar home/menu