Programma Zelfcontrole 2020

Iedere kalverhouder is vanaf 1 juli 2015 verplicht om invulling te geven aan ‘zelfcontrole’ op verboden en kritische stoffen op basis van de Regeling Diergeneesmiddelen. Door middel van zelfcontrole moet aangetoond worden dat de kalveren die worden aangeboden voor slacht vrij zijn van te hoge gehalten aan residuen van diergeneesmiddelen en dat de kalveren tijdens hun leven geen verboden stoffen toegediend hebben gekregen (zie nieuwsbericht).

Het Programma Zelfcontrole 2020 is de sectorale invulling van de verplichting tot ‘zelfcontrole’. Het programma zorgt voor een intensieve controle op het voorkomen van kritische stoffen in kalveren en (rosé)kalfsvlees. Het programma is bedoeld om het vertrouwen van de professionele afnemers en de consument veilig te stellen, doordat er een garantie is dat het vlees vrij is van ongewenste stoffen. Dit is ook van belang voor afzet van het vlees in Nederland en op de internationale markt.

Wat zijn kritische stoffen? De categorieën ‘verboden stoffen’ en ‘ongewenste stoffen’ vormen samen het verzamelbegrip ‘kritische stoffen’. Verboden stoffen zijn onder andere hormonen en beta-agonisten, en ongewenste stoffen zijn residuen van medicijnen, zoals antibiotica en milieucontaminanten.

Programma Zelfcontrole 2020

Het Programma Zelfcontrole bij kalveren bevat de minimale invulling van de ‘zelfcontrole’. Dit geldt zowel voor individuele kalverhouders en kalverslachterijen als voor kwaliteitssystemen waar kalverhouders en kalverslachterijen aan kunnen deelnemen. Als het kwaliteitssysteem aangeeft ten minste het Programma Zelfcontrole uit te voeren, dan hebben de kalverhouders aan hun verplichting tot ‘zelfcontrole’ voldaan.

De handhaving op het niet voldoen aan ‘zelfcontrole’ door de veehouder vindt plaats door de NVWA. Kalverhouders moeten aantonen dat zij deelnemen aan een passend systeem voor zelfcontrole. Slachterijen die kalveren slachten dienen zelf vast te stellen dat de leverancier heeft voldaan en invulling heeft gegeven aan de verplichting tot ‘zelfcontrole’.

Voldoen aan het programma

Kalverhouders en -slachterijen moeten voldoen aan het Programma Zelfcontrole 2020. Er mogen geen kalveren worden afgeleverd voor de slacht wanneer niet wordt deelgenomen aan het programma.

SKV voert al enige jaren monitoring op kritische stoffen uit. Het door SKV gehanteerde systeem voldoet aan het Programma Zelfcontrole 2020. Voor het overgrote deel van de bedrijfsgenoten in de kalversector leidt de verplichting tot ‘zelfcontrole’ niet tot extra administratieve- of andere lasten. De meesten zijn namelijk aangesloten bij de (SKV).

Handhaving en sancties

Iedere kalverhouder is vanaf 1 juli 2015 verplicht om invulling te geven aan ‘zelfcontrole’ op verboden en kritische stoffen op basis van de Regeling Diergeneesmiddelen en 96/23/EG. Programma Zelfcontrole 2020 bevat de minimale norm waaraan de zelfcontrole moet voldoen.

Niet-SKV-aangeslotenen moeten zich ook houden aan de minimale norm beschreven in het Programma Zelfcontrole 2020. De overheid kan het programma kan hanteren bij zijn handhavingsactiviteiten. Bij niet naleving van zelfcontrole kan de overheid een bestuurlijke boete opleggen.

Adviesraad Programma Zelfcontrole

SBK heeft een Adviesraad Programma Zelfcontrole ingesteld. Deze raad adviseert het SBK-bestuur over het Programma Zelfcontrole. De raad stelt op basis van een risicoanalyse een controle- en analysestrategie voor het Programma Zelfcontrole op. In de controle- en analysestrategie zijn de intensiteit en de matrices (urine, voer, haar, water etc.) van de bemonstering en de stof-matrixcombinaties voor de analyse vastgesteld.

Het Programma Zelfcontrole 2020.