Programma Zelfcontrole 2023

Iedere kalverhouder is vanaf 1 juli 2015 verplicht om invulling te geven aan ‘zelfcontrole’ op verboden en kritische stoffen op basis van de Regeling Diergeneesmiddelen en Verordening (EU) 2022/1644. Door middel van zelfcontrole moet aangetoond worden dat de kalveren die worden aangeboden voor slacht vrij zijn van te hoge gehalten aan residuen van diergeneesmiddelen en dat de kalveren tijdens hun leven geen verboden stoffen toegediend hebben gekregen. Het volledige Programma Zelfcontrole 2023 vindt u hier.

 

Doel van het Programma Zelfcontrole

Het Programma Zelfcontrole 2023 is de sectorale invulling van de verplichting tot ‘zelfcontrole’. Het programma zorgt voor een intensieve controle op het voorkomen van kritische stoffen in kalveren en (rosé)kalfsvlees. Het programma is bedoeld om het vertrouwen van de professionele afnemers en de consument veilig te stellen, doordat er een garantie is dat het vlees vrij is van ongewenste stoffen. Dit is ook van belang voor afzet van het vlees in Nederland en op de internationale markt.

Wat zijn kritische stoffen? De categorieën ‘verboden stoffen’ en ‘ongewenste stoffen’ vormen samen het verzamelbegrip ‘kritische stoffen’. Verboden stoffen zijn onder andere hormonen en beta-agonisten, en ongewenste stoffen zijn residuen van medicijnen, zoals antibiotica en milieucontaminanten.

 

Hoe wordt het Programma Zelfcontrole vastgesteld

SBK heeft een Adviesraad Programma Zelfcontrole ingesteld. Deze raad adviseert het SBK-bestuur over het Programma Zelfcontrole. De raad stelt op basis van een risicoanalyse een controle- en analyse strategie voor het Programma Zelfcontrole op. In de controle- en analysestrategie zijn de intensiteit en de matrices (urine, voer, haar, water etc.) van de bemonstering en de stof-matrixcombinaties voor de analyse vastgesteld.

 

Handhaving van het Programma Zelfcontrole

Het Programma Zelfcontrole bij kalveren bevat de minimale invulling van de ‘zelfcontrole’. SKV voert al enige jaren monitoring op kritische stoffen uit. Het door SKV gehanteerde systeem voldoet aan het Programma Zelfcontrole 2023. De handhaving op het niet voldoen aan ‘zelfcontrole’ door de veehouder vindt plaats door de NVWA. Kalverhouders (ook die niet deelnemen aan het SKV systeem) moeten aantonen dat zij deelnemen aan een passend systeem voor zelfcontrole. Slachterijen die kalveren slachten dienen zelf vast te stellen dat de leverancier heeft voldaan en invulling heeft gegeven aan de verplichting tot ‘zelfcontrole’. Er mogen geen kalveren worden afgeleverd voor de slacht wanneer niet wordt deelgenomen aan het programma.

 

Voor meer informatie en Veelgestelde vragen over het Programma Zelfcontrole.