Onderzoek en innovatie

Wereldwijd is de Nederlandse kalversector toonaangevend op het gebied van gezond, duurzaam en veilig kalfsvlees. De producten en kennis gaan de hele wereld over en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de economie. Om deze goede positie te behouden, is het belangrijk dat de kalversector zich blijft ontwikkelen en innoveren op onder meer het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en keteninnovatie.

Het Programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) maakt dit mogelijk. Met het programma wordt namelijk gewerkt aan het kennis- en innovatieniveau van de sector op een onafhankelijke, gefundeerde en toegankelijke wijze. De resultaten uit het Programma Onderzoek en Innovatie dragen bij aan het toekomstbestendig blijven van kalvereigenaren op zowel economisch als maatschappelijk gebied. Het zwaartepunt van het programma ligt op onderzoek naar diergezondheid, voedselveiligheid en keteninnovatie.

Alle kalvereigenaren betalen

Op 13 april 2018 is het programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector verbindend verklaard. De verbindend verklaring geldt voor de eigenaren van vleeskalveren. Dit betekent dat eigenaren van vleeskalveren verplicht zijn zich te registreren bij SBK en verplicht zijn tot de betaling van de financiële bijdragen voor het programma. De resultaten van het Programma Onderzoek en Innovatie zijn voor alle kalvereigenaren beschikbaar.

Onderzoek 2019: Dierziektemanagement

Voor 2019 heeft SBK in het kader van het programma Onderzoek en Innovatie een bijdrage van € 260.000 toegekend aan het onderzoek Dierziektemanagement. In dit onderzoek wordt getracht de ziekmakende factoren bij vleeskalveren in beeld te brengen. Indien deze factoren duidelijk in beeld gebracht kunnen worden, kunnen gerichter preventieve maatregelen worden genomen c.q. worden ontwikkeld. Of de bestrijding van de ziekte kan effectiever worden opgepakt, als duidelijk is wat de ziekmakende factor (bacteriesoort, virussoort, etc) is.

Bijdrage 2019

Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de bijdrage € 0,20 per opgezet vleeskalf.

  • Voor vleeskalveren die als starter worden opgezet, geldt het tarief van € 0,06 per opgezet vleeskalf
  • Voor vleeskalveren die als afmestkalf worden opgezet geldt een tarief van € 0,14 per opgezet vleeskalf

Registratie en verstrekking van gegevens

U registreert zich door vóór 1 juli deze brief te downloaden en ingevuld op te sturen naar SBK (t.a.v. SBK, Nevelgaarde 20D, 3436 ZZ Nieuwegein). U kunt de brief ook digitaal invullen en mailen naar SBK (info@kalversector.nl).

Veelgestelde vragen

Klik hier voor de veelgestelde vragen rondom het Onderzoeks- en Innovatieprogramma van SBK.

 

Dankzij uw bijdrage aan het onderzoeks- en innovatieprogramma kan de kalversector zich blijven ontwikkelen en innoveren op onder meer het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en keteninnovatie.