Onderzoek en innovatie

Wereldwijd is de Nederlandse kalversector toonaangevend op het gebied van gezond, duurzaam en veilig kalfsvlees. De producten en kennis gaan de hele wereld over en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de economie. Om deze goede positie te behouden, is het belangrijk dat de kalversector zich blijft ontwikkelen en innoveren op onder meer het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en klimaat, milieu en duurzaamheid.

Het Programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) maakt dit mogelijk. Met het programma wordt namelijk gewerkt aan het kennis- en innovatieniveau van de sector op een onafhankelijke, gefundeerde en toegankelijke wijze. De resultaten uit het Programma Onderzoek en Innovatie dragen bij aan het toekomstbestendig blijven van de kalversector op zowel economisch als maatschappelijk gebied. Het zwaartepunt van het programma ligt op onderzoek naar diergezondheid, voedselveiligheid en klimaat, milieu en duurzaamheid.

Alle kalvereigenaren betalen

Op 16 september 2021 is het programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector verbindend verklaard voor de periode 2021 tot en met 2027. De verbindend verklaring geldt voor de eigenaren van vleeskalveren. Dit betekent dat eigenaren van vleeskalveren verplicht zijn zich te registreren bij SBK en verplicht zijn tot de betaling van de financiële bijdragen voor het programma. De resultaten van het Programma Onderzoek en Innovatie zijn voor alle kalvereigenaren beschikbaar.

Onderzoeken 2023

PPS Betere stal, betere mest, betere oogst
Het doel van deze PPS is enerzijds de verliezen van stikstof (NH3, NO3-, N2O) en broeikasgassen (CH4, CO2, N2O) te minimaliseren in de cyclus stal(mest), tussenbewerking, bodem en plant en te voorkomen zonder dat er ongewenste afwenteling van de broeikasgassen van de ene schakel in de keten naar de andere ontstaat. Anderzijds is het belangrijk te weten in welke mate de economische verwaarding van mest bij kan dragen om de evt. (hogere) investeringen rendabel te maken. Daarbij zal een goede doorontwikkeling van de toepassing van de meststromen uit nieuwe stalsystemen bijdragen aan een circulaire landbouw.

Mannheimia
Er wordt een toenemende sterfte van vleeskalveren door infectie met Mannheimia haemolytica (MHA) gezien. Dit project heeft als doel meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld en de effecten van MHA op de organen en fysiologie van het kalf. Het tweede doel van het onderzoek (uitvoering in 2021) is inzicht te krijgen in dier- of bedrijfsgebonden factoren en de invloed van de veehouder en zijn adviseurs op de incidentie en preventie van MHA.

Bijdrage 2023

De bijdrage betreft € 0,10 per opgezet vleeskalf.

  • Voor vleeskalveren die als starter worden opgezet, geldt het tarief van € 0,03 per opgezet vleeskalf
  • Voor vleeskalveren die als afmestkalf worden opgezet geldt een tarief van € 0,07 per opgezet vleeskalf

Registratie en verstrekking van gegevens

Alle eigenaren van vleeskalveren zijn vanaf verplicht om zich te registreren bij SBK. Indien u zich nog niet heeft geregistreerd dan kunt u dit alsnog doen. U kunt het registratieformulier downloaden en ingevuld mailen naar info@kalversector.nl of per post naar SBK, Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor de veelgestelde vragen rondom het Onderzoeks- en Innovatieprogramma van SBK.

 

Dankzij uw bijdrage aan het onderzoeks- en innovatieprogramma kan de kalversector zich blijven ontwikkelen en innoveren op onder meer het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en klimaat, milieu en dierenwelzijn.