Onderzoek & Innovatie

Wereldwijd is de Nederlandse kalversector toonaangevend op het gebied van gezond, duurzaam en veilig kalfsvlees. Om die sterke positie te behouden, is het belangrijk dat de sector en de ondernemers zich blijven ontwikkelen en blijven innoveren op het gebied van diergezondheid en -welzijn, voedselveiligheid, klimaat, milieu en duurzaamheid.

 

Het Programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) maakt dit mogelijk. Met het programma wordt gewerkt aan het kennis- en innovatieniveau van ondernemers en van de sector op een onafhankelijke, gefundeerde en toegankelijke wijze. De resultaten dragen bij aan het toekomstbestendig blijven van de branche. De focus ligt op onderzoek naar diergezondheid, voedselveiligheid en klimaat, milieu en duurzaamheid.

SBK
investeert in tal van onderzoeken om die kennis voor de aangesloten ondernemers verder uit te breiden. Op basis van nieuwe inzichten kunnen kalverhouders innovatieve oplossingen toepassen bij het houden van kalveren voor de productie van kalfsvlees.

Onderzoeksrubrieken
Dierenwelzijn & Diergezondheid
Duurzaamheid, Circulariteit en Milieu
Voedselveiligheid & Volksgezondheid
PPS VItaal en Gezond Kalf

 

Onderzoeken 2023

(PPS) Betere stal, betere mest, betere oogst
Het doel van deze PPS is de verliezen van stikstof (NH3, NO3-, N2O) en broeikasgassen (CH4, CO2, N2O) te minimaliseren in de cyclus stal(mest), tussenbewerking, bodem en plant en te voorkomen zonder dat er ongewenste afwenteling van de broeikasgassen van de ene schakel in de keten naar de andere ontstaat.
Tegelijkertijd is het belangrijk te weten in welke mate de economische verwaarding van mest kan bijdragen om de evt. (hogere) investeringen rendabel te maken. Daarbij zal een goede doorontwikkeling van de toepassing van de meststromen uit nieuwe stalsystemen bijdragen aan een circulaire landbouw.

Mannheimia
Er wordt een toenemende sterfte van vleeskalveren door infectie met Mannheimia haemolytica (MHA) gezien. Dit project heeft als doel meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld en de effecten van MHA op de organen en fysiologie van het kalf. Het tweede doel van het onderzoek (uitvoering in 2023) is inzicht te krijgen in dier- of bedrijfsgebonden factoren en de invloed van de veehouder en zijn adviseurs op de incidentie en preventie van MHA.


Bijdrage kalvereigenaren 2023

De bijdrage betreft € 0,10 per opgezet vleeskalf.

Voor vleeskalveren die als starter worden opgezet, geldt het tarief van € 0,03 per opgezet vleeskalf
Voor vleeskalveren die als afmestkalf worden opgezet geldt een tarief van € 0,07 per opgezet vleeskalf

Registratie en verstrekking van gegevens
Alle eigenaren van vleeskalveren zijn vanaf verplicht om zich te registreren bij SBK. Indien u zich nog niet heeft geregistreerd dan kunt u dit alsnog doen. U kunt het registratieformulier downloaden en ingevuld mailen naar info@kalversector.nl of per post naar SBK, Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein.

Zie verder ook onze Q&A over de onderzoeksprogramma’s.

Terug naar home/menu