18 mei 2021

Sector heeft zorgen over reactie minister op haar scenariostudies Kalverhouderij

Via deze link leest u de gezamenlijke reactie op de brief van de minister aan de Tweede Kamer met betrekking tot de scenariostudies.
15 maart 2021

Kalver- en melkveehouderijketens geconfronteerd met extreme scenariostudie

  Via deze link leest u de gezamenlijke reactie op de scenariostudie van de NAJK, LTO Nederland, NZO, Vee&Logistiek Nederland en SBK.         […]
17 oktober 2019

Reactie op uitzending Zembla d.d. 17 oktober 2019

Zembla heeft SBK begin september jl. benaderd voor een interview over de kalversector in het kader van het uitgebrachte sectorplan ‘Versnelling verduurzaming kalversector’. In reactie is […]
4 september 2019

Nieuwsbericht Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij

Kalversector versnelt verduurzaming kalverhouderij De kalversector zet de komende jaren in op een versnelling van de verduurzaming van de kalverhouderij via 3 gerichte kwaliteitsdoelen, nl.: ombouw […]