Reactie op Toekomstvisie ‘Voortvarend Vooruit met de Kalverhouderij’ van de Vereniging voor Kalverhouders

De visie laat vooral de gevoelens die leven bij de kalverhouders goed zien. De genoemde thema’s en onderwerpen worden door SBK herkend en zijn veelal terug te vinden in het SBK-sectorplan Versnelling verduurzaming kalverketen. De VVK-visie geeft aan dat kalverhouders trots zijn op hun sector en willen ontwikkelen. Dat past bij de plannen van SBK. De aandacht voor diergezondheid, transport en milieu is bijvoorbeeld uitgewerkt in het in 2019 opgestelde sectorplan. Met nieuwe inzichten, w.o. die uit de VVK-visie, kunnen we dit verder concretiseren. SBK ziet dat sinds 2020 meer aandacht is gekomen voor kalfsvlees op de Nederlandse markt: een positieve ontwikkeling.

Tegelijkertijd worden in de VVK-visie zorgen geuit over de omvang van de sector. Een aandachtspunt dat vanzelfsprekend geadresseerd is binnen SBK, zie ook het sectorplan. SBK verwacht dat toekomstige marktontwikkelingen en nieuwe regels op het gebied van klimaat en stikstof zullen leiden tot krimp. Verdere regulering door de overheid is dan in onze visie niet nodig. Voor SBK zijn en blijven de bedrijfseconomische perspectieven van de individuele (kalverhouderij)bedrijven leidend.