Nieuwe website www.kalversector.nl

SBK heeft de website www.kalversector.nl geheel vernieuwd. Het platform heeft een nieuwe, modernere uitstraling gekregen en is inhoudelijk verbreed.

De primaire doelgroep van de kalverhouders kan er alle informatie vinden over de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf en de benodigde formulieren en bijlages. Tegelijk verstrekt SBK voor een bredere doelgroep tekst en uitleg over SBK, over de kalversector en de aangesloten ondernemingen.

De website van Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) geeft meer duiding over onderwerpen waar de branche volop mee bezig is. Dat varieert van de kwaliteitszorg (lees: Vitaal Kalf), maar ook belangrijke thema’s als dierenwelzijn & diergezondheid, duurzaamheid, de (lage) footprint, emissies, innovatie & onderzoek komen aan bod. Met deze informatie wil SBK meer verbinding leggen tussen de ondernemers, die hier dagelijks hard aan werken, en de omgeving (stakeholders) waar de branche mee te maken heeft.

Nederland Kalverland
Een algemene publiekscampagne heeft SBK (eerder) opgepakt onder de noemer van www.nederlandkalverland.nl.
Daar worden verhalen vertelt vanuit de sector, die onlosmakelijk verbonden is aan de melkvee- en zuivelbranche. Dat gebeurt met trotse ondernemers over ‘maatschappelijke’ onderwerpen zoals de goede omgang met dieren en duurzame aandacht voor het milieu. De campagne krijgt komende tijd nieuwe impulsen om de inzet van ondernemers te blijven vertellen en te laten zien.

Met de beide websites en een social media strategie pakt SBK de uitdaging aan voor meer en betere communicatie gericht op de beeldvorming en een goede verbinding tussen sector en samenleving: politiek, pers en publiek. Tegelijkertijd is het logo van SBK vernieuwd, wat komende tijd in alle uitingen en correspondentie zichtbaar zal worden.

Nadere informatie
Voor vragen over dit bericht (of reacties) kunt u mailen naar communicatie@kalversector.nl