Kalver- en melkveehouderijketens geconfronteerd met extreme scenariostudie

Via deze link leest u de gezamenlijke reactie op de scenariostudie van de NAJK, LTO Nederland, NZO, Vee&Logistiek Nederland en SBK.