IKB Vleeskalveren

IKB Vleeskalveren was tussen 2008 en 2016 de voorloper van de regeling Vitaal Kalf voor de kalverhouderijen, slachterijen, transporteurs en verzamelcentra. Sinds 2017 is IKB Vleeskalveren alleen nog actief voor verzamelcentra.

Lijst van erkende verzamelcentra
Via de volgende link kunt de nagaan welke Nederlandse verzamelcentra erkend zijn.

IKB Vleeskalveren regeling voor verzamelcentra
De volgende documenten hebben betrekking op verzamelcentra:

Algemene Voorwaarden (rosé en blank)
Bijlage 1: Voorschriften IKB Vleeskalveren 2008 Verzamelcentra en document met wijzigingen
Bijlage 2: Certificatiecriteria IKB Vleeskalveren 2008
Bijlage 3: Geschillenreglement IKB Vleeskalveren 2008
Bijlage 4: Keurmerkreglement IKB Vleeskalveren 2008
Bijlage 5d: Overeenkomst verzamelcentra inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Blanke Vleeskalveren en Rosé Vleeskalveren
Bijlage 7: Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties IKB Vleeskalveren 2008
Bijlage 8: Reglement Centraal College van Deskundigen IKB Vleeskalveren 2008
Bijlage 15: Protocol verzamelcentra aandoeningen nuka’s

Deutsch
Das Zertifizierungssystem IKB Vleeskalveren wurde mit größer Sorgfalt und Genauigkeit übersetzt. Bei Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der richtigen Übersetzung, des Inhalts, der Auslegung und der Funktion des IKB-Vleeskalveren-Zertifizierungssystem ist in allen Fällen der niederländische Originaltext des IKB-Vleeskalveren-Zertifizierunssystem maßgeblich. Vorschriften für IKB Transportunternehmen und Sammelstellen

English
The IKB Vleeskalveren certification scheme has been translated with the greatest care and accuracy. In the event of any disagreement concerning the correct translation, the content, interpretation and operation of the IKB Vleeskalveren certification scheme, the Dutch text of the IKB Vleeskalveren certification scheme takes precedence in all cases. Rules for IKB veal calf hauliers and assembly centres