Lancering Monitor Duurzaam Diervoeder en ambities kalversector

Op dinsdag 2 juli heeft Nevedi de Monitor Duurzaam Diervoeder gelanceerd. Op transparante wijze wordt de bijdrage van diervoeder aan de verdere verduurzaming van de dierlijke ketens inzichtelijk gemaakt. De Monitor is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Landbouw (LVVN) en betrokken ketenpartijen. Ook zijn de ambities bekend gemaakt, die de diervoedersector met de dierlijke ketens, waar onder de kalversector, heeft gemaakt over het verder kunnen verduurzamen van diervoeders.

Uitgangspunten waren de meetbaarheid, de aansluiting bij (internationaal) geaccepteerde rekenmethoden, handelingsperspectief voor de diervoederbedrijven en het praktisch in kunnen regelen. Op basis hiervan zijn vier thema’s vastgesteld: klimaat, biodiversiteit, circulariteit en regionale herkomst. Elk thema heeft één of meer KPI’s (Kritische Prestatie Indicator) om de voortgang effectief te meten. Vanuit de aanwezige ketenpartijen werd bij de presentatie richting overheid gewezen op het grote belang van een gelijk speelveld in Europa en op het werken met doelvoorschriften.

Ambities kalversector

Nevedi en de kalversector komen overeen zich gezamenlijk in te zetten voor de realisatie van de volgende ambities.

  1. Verlaging van de carbon footprint van diervoeder voor kalveren van 20% in 2030 ten opzichte van 2018. Daarnaast draagt de diervoedersector door advisering over de samenstelling van het rantsoen bij aan de verdere verlaging van de carbon footprint van kalfsvlees.
  2. Gebruik van 100% conversievrije soja en palm vanaf 2030.
  3. Gebruik van 50% rest- en bijproducten en voormalige voedingsmiddelen in diervoeder voor kalveren in de periode tot 2030. Dit is realiseerbaar als de toepassing van deze producten voor opwekking van energie wordt vermeden.
  4. Behoud van het aandeel diervoedergrondstoffen voor kalveren uit geografisch Europa van 75% in 2030.

De ambities zijn gebaseerd op de huidige definities en rekenregels, indien daar veranderingen in optreden vindt een herijking van de ambities plaats. De Monitor Duurzaam Diervoeder gaat over mengvoer en niet over het volledige rantsoen van vleeskalveren.

 

De volledige bijlage met de ambities van de kalversector kunt u hier lezen.