Veal Forward gepresenteerd aan de Tweede Kamer

SBK heeft op dinsdag 4 juni de sectorvisie ‘Veal Forward’ aangeboden aan leden van de vaste commissie Landbouw in de Tweede Kamer. In het plan staan vier pijlers centraal; samenwerken in de keten, goede zorg voor het kalf, dierwaardige houderij en dat alles in balans met natuur en omgeving.

 

Belangrijke punten uit het plan zijn onder meer dat het antibioticagebruik wordt gehalveerd, mede door versterken van de samenwerking met de melkveehouderij waardoor kalveren sterker en weerbaarder zijn. De CO2 en stikstof uitstoot wordt met 50% gereduceerd. Meer ruimte per kalf, zachte vloeren in de stallen en voeren tijdens langere transporten dragen bij aan het welzijn van de kalveren. Dit laatste zorgt ervoor dat import van kalveren uit Ierland na 2026 onder de huidige transportcondities niet langer mogelijk is.

 

Lees voor het volledige plan ‘Veal Forward’.