Hygienecode in vitaal kalf

Hygiënecode in de kalverhouderij
De hygiënecode is opgenomen in de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. De hygiënecode is sinds 2006 verplicht voor veehouderijbedrijven. Met behulp van de code moeten kalverhouders hun werkwijze inzichtelijk maken en beschrijven hoe en met welke materialen ze werken. Veehouderijbedrijven houden daarvoor administraties bij van de maatregelen die ze nemen om de voedselveiligheid te garanderen.
De hygiënecode is gebaseerd op de verordening (EG) Nr. 852/2004 in zake levensmiddelenhygiëne.

Hygiënecode in de diervoederindustrie
Niet alleen vleeskalverenbedrijven moeten voldoen aan de hygiënecode die in 2006 is ingegaan. Ook de diervoederindustrie kent een hygiënecode. Bedrijven in de diervoederindustrie werken volgens deze hygiënecode. Ze leggen vast welke maatregelen ze nemen om de risico’s voor de voedselveiligheid zo veel mogelijk te beperken.

Sinds 1 januari 2006 werken alle bedrijven in de diervoederindustrie met een GMP+ systeem (Good Manufacturing Practices) of met een HACCP-systeem (Hazard Analysis and Critical Control Points; een risico-inventarisatie voedingsmiddelen). Hiermee voldoen ze aan de basisprincipes van de hygiënecode.

Kalverhouders mogen alleen nog GMP+-waardig voer aankopen. Voor ruwvoer van eigen of buurman’s teelt dat niet GMP+-waardig is, gelden aanvullende voorschriften. Indien de kalverhouder dergelijk voer aankoopt, dient hij gebruik te maken van de verklaring buurman’s teelt (zie formulieren).

De kalverhouders kunnen de voerleverancier hier vooraf op de hoogte van stellen, zodat bij oogst en levering geen problemen ontstaan.

Voor meer informatie over GMP+, klik hier.