Goed ondernemerschap

Het houden van kalveren is een vak apart. De kwaliteit van de bedrijfsvoering bepaalt tenslotte ook de kwaliteit van de eindproducten. Het doet een breed beroep op de ondernemers met een primaire zorgtaak voor jonge dieren uit de melkveehouderij. Het vakmanschap betreft dagelijkse aandacht voor de gezondheid en een goede omgang met de dieren, zorg voor passende huisvesting en onder meer door het verstrekken van uitgebalanceerd voer en drinkwater.

Familiewaarden

Veel Nederlandse kalverhouderijen zijn familiebedrijven met familiewaarden hoog in het vaandel, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor mens, dier en milieu. Ondernemers in de kalverketen letten op de bedrijfshygiëne, houden de stallen schoon en doen steeds meer voor het milieu, zoals innovatie vergisting van mest en het opwekken van duurzame energie. Dat gebeurt verder door het beperken van uitstoot (emissies), door een laag energieverbruik en met aandacht voor de omgeving.

De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) ondersteunt hierin. Al met al is de branche internationaal toonaangevend: met integrale zorg voor kwaliteit, met de regeling Vitaal Kalf, en door het gegarandeerd kunnen leveren van gezonde dieren en voedzame kalfsvleesproducten.

Kijk voor verhalen van ondernemers op de campagnesite www.nederlandkalverland.nl