Er zijn een aantal wijzigingen binnen Vitaal Kalf die per 1 april 2018 van kracht worden. De wijzigingen kunt u in het rood terug vinden in onderstaande documenten.

Algemene Voorwaarden Vleeskalveren

De wijziging van de definitie levensdagen zal uiterlijk 1 juni van kracht worden. Berichtgeving hierover volgt nog.

Voorschriften Kalverhouderij

Voorschriften Verzamelcentra

Voorschriften Collecterende Kalverhandelaar

Protocol Gezonde Kalveren