Er zijn een aantal wijzigingen binnen Vitaal Kalf die per 1 april 2021 van kracht worden. De wijzigingen kunt u in het rood terug vinden in de onderstaande documenten.

Bijlagen
Voorschriften Kalverhouderij (uitgebreide versie incl. meetmethode)
Voorschriften Be- en Verwerkers
Voorschriften Verzamelcentra
Certificatiecriteria
Procedure beoordeling antibiotica gebruik
Reglement slachting, weging en classificatie voor kalveren V

Formulieren
Verklaring buurmansteelt
Zelfchecklist

Aanvullende documenten
Toelichting traject (externe) begeleiding voor rode bedrijven