Voedselketeninformatie (VKI)

Bij de levering van slachtkalveren moet de kalverhouder informatie geven over de gezondheid van de kalveren en over het bedrijf. Deze ‘voedselketeninformatie’ (VKI) is verplicht in de hele Europese Unie.

In de Europese hygiëneregelgeving (Verordening 853/2004) is vastgelegd wat de kalverhouder als VKI moet doorgegeven en wat de slachterij met deze informatie moet doen. De kalverhouders geven hiermee de slachterij inzicht in bijvoorbeeld de diergeneesmiddelen die zijn toegediend, de uitval op het bedrijf en de slachtgegevens van het vorige koppel. De slachterij gebruikt VKI ter voorbereiding van het slachtproces en dient relevante informatie aan de NVWA-dierenarts in het slachthuis beschikbaar te stellen. De slachterij levert de evt. keuringsbevindingen van de geleverde dieren ook terug aan de kalverhouder. Deze resultaten kunnen door de kalverhouder worden gebruikt om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Daarnaast maakt VKI het voor de toezichthouder mogelijk om beter en gerichter te keuren.

Meest gestelde vragen over VKI

Wat is VKI?
VKI geeft informatie over de geleverde kalveren met de bestemming slacht. De informatie maakt duidelijk op welke punten de slachterij en de NVWA bij het slachten en het keuren extra moeten letten. Zo draagt de informatie bij aan een optimale veiligheid van het vlees.
Hoe moet VKI gebruikt worden door de slachterij?

De slachterij beoordeelt de ontvangen elektronische VKI vóór de aankomst van de kalveren. De NVWA verwacht dat de slachterij in haar HACCP-systeem een procedure opneemt hoe zij omgaat met VKI. In verschillende hygiënecodes voor slachterijen staan de werkwijzen rond het opvragen, ontvangen en controleren van VKI in een protocol beschreven. Dit protocol beschrijft ook hoe VKI aan de NVWA wordt voorgelegd.

Bij het ontbreken van VKI of delen daarvan kunnen de dieren niet geslacht worden. Na beoordeling van VKI door de slachterij geeft de slachterij de NVWA inzicht in de ontvangen VKI en evt. welke passende maatregelen in het slachtproces daarbij worden genomen.

Hoe moet VKI gebruikt worden bij export van slachtkalveren?
Worden de slachtkalveren geëxporteerd? In dat geval moet het ingevulde VKI-formulier met het dier mee naar de buitenlandse slachterij. De VKI-verplichting geldt immers in heel Europa. Kortom ook in andere EU-landen moeten de VKI gegevens volledig aanwezig zijn voordat het dier geslacht kan worden. Dit kan ook het VKI-formulier van het land van bestemming zijn.
Wanneer geeft een kalverhouder VKI op?
De kalverhouder geeft VKI op in alle gevallen dat een dier of een groep dieren (direct of via een handelaar) naar de slachterij gaat. Bij het leveren van slachtkalveren onder zichtkeuring die op een ander kalverbedrijf gestart zijn, dan moet er vanaf 1 januari 2019 informatie van het startbedrijf op het slacht VKI verwerkt worden. Om dat te kunnen doen gaat er een start-VKI formulier met de startkalveren mee naar het afmestbedrijf.
Hoe geeft de kalverhouder VKI op?

VKI kan elektronisch of via papier doorgegeven worden. Er zijn twee formulieren:

  1. Een VKI-formulier met SKV certificaat (versie 4 tot 31 december 2018) en (versie 5 vanaf 1 januari 2019): dit formulier is bestemd voor vleeskalveren die met SKV- certificaat worden geleverd.
  2. Een formulier zonder SKV certificaat: dit formulier is voor kalveren die niet onder SKV-garantie worden afgeleverd. Dit formulier moet door de vleeskalverhouder, die kalveren zonder SKV-certificaat aflevert, volledig worden ingevuld en ondertekend en moet met de kalveren worden meegegeven.
  3. Een VKI-formulier voor startkalveren (per 1 januari 2019): dit formulier is voor startkalveren die op een ander bedrijf afgemest worden en bedoeld om uiteindelijk onder zichtkeuring geslacht te kunnen worden. Het formulier moet door de start-kalverhouder ingevuld en ondertekend worden en met de startkalveren meegegeven (per 1 januari 2019). Het afmestbedrijf neemt deze informatie over op het VKI formulier als de kalveren geslacht worden (verplicht per 1 juni 2019).

De VKI-informatie moet 24 uur van tevoren aan het slachthuis worden verstuurd.