Veranderingen binnen InfoKalf

De hoofdindeling van InfoKalf is hetzelfde gebleven. De veranderingen in de lay-out aan InfoKalf m.b.t. het antibioticagebruik zullen we per dienst aan u uitleggen. Klik hier om naar de site van InfoKalf te gaan.

1.    Dienst ‘Levering overzicht’

In de dienst ‘Levering overzicht’ hebben er geen veranderingen plaatsgevonden. Onderaan de pagina kunt u nog steeds het overzicht van alle medicijnleveringen van de laatste 3 maanden terugvinden. Specifieke medicijnleveringen kunt u terug vinden middels de zoekfunctie. In het overzicht zijn alle leveringen opgenomen die volgens InfoKalf betrekking hebben op kalveren. In het detailoverzicht kunt u controleren of uw dierenarts de medicijnleveringen registreert op het juiste subdoeldier (blank, start of afmest). Wij raden u aan om dit regelmatig te controleren, aangezien de registratie invloed heeft op de toewijzing van een medicijnlevering aan een referentiegroep en daardoor dus invloed kan hebben op uw dierdagdosering (DDD). Mocht u afwijkingen tegen komen, neemt u dan contact op met uw dierenarts.

2.    Dienst ‘Dierdagdosering’

In de dienst ‘Dierdagdosering’ hebben er veranderingen aan de lay-out van de tabellen en grafieken plaatsgevonden.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de DDD op uw bedrijf dagelijks berekend over een rollende (voortschrijdende) periode van 1,5 jaar. Als startpunt van de berekening wordt de datum van vandaag – 1 maand gebruikt. Hier is voor gekozen omdat na een maand de meeste leveringen zijn geregistreerd en de dieren op uw bedrijf bij SKV zijn aangemeld. Een maand na afloop van ieder kwartaal wordt de DDD vastgesteld op de laatste dag van het betreffende kwartaal. Dit worden ook wel “kwartaalwaarden” genoemd. De kwartaalwaarden ziet u steeds terugkomen in de tabellen en grafieken op deze pagina. Per onderdeel worden de veranderingen aan het lay-out toegelicht.

Let op: In InfoKalf wordt de DDD per jaar gepresenteerd, ondanks dat de berekening over een rollende periode van 1,5 jaar plaats vindt.

Dierdagdosering per jaar

Uw bedrijf kan meerdere referentiegroepen hebben, afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Als dit het geval is, dan kunt u door te klikken op het betreffende tabblad in het overzicht per referentiegroep de gegevens zien (DDD, therapeutische groep en keuzemiddelen), zie voorbeeld hieronder. Elke kwartaalwaarde heeft zijn eigen regel. Als u op het vergrootglaasje aan het einde van de regel klikt, dan opent het detailoverzicht en kunt u de berekende DDD per levering zien.

Eerste, tweede en derde keuze middelen

In het onderdeel ‘eerste, tweede en derde keuze middelen’ kunt u het gebruik van 1e, 2e en 3e keuze middelen op uw bedrijf terugvinden. In de nieuwe lay-out van InfoKalf is de tabel omgedraaid. Elke kwartaalwaarde heeft een eigen regel. Per kwartaal kunt u het percentage aan gebruikte keuzemiddelen zien. Achter uw percentage staat tussen haakjes het sectorgemiddelde (in %).  Hiermee kunt u in één oogopslag zien, hoe uw antibioticagebruik is ten opzichte van uw collega’s in dezelfde referentiegroep.

In de nieuwe lay-out van InfoKalf wordt in drie staafdiagrammen het gebruik van een keuzemiddel per kwartaal in percentage weergegeven. De grijze staaf staat voor het sectorgemiddelde en de blauwe staaf voor uw gemiddelde. Met de staafdiagrammen krijgt u een duidelijk beeld van de ontwikkeling in de door u en de sector gebruikte keuze middelen.

Therapeutische groepen

Bij het onderdeel ‘therapeutische groepen’ kunt u een overzicht terugvinden van uw antibioticagebruik per therapeutische (ATC) groep. In de nieuwe lay-out kunt u nu per referentiegroep achter uw waarden tussen haakjes het sectorgemiddelde terugvinden. De cirkeldiagrammen zijn hetzelfde gebleven.