UDD-regeling (per 1 januari 2017)

Sinds 1 maart 2014 zijn nadere voorwaarden voor het gebruik van antibiotica bij dieren vastgelegd in de zogenaamde UDD-regeling. In 2015 is de UDD-regeling uit 2014 geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken dat de regels omtrent antibioticagebruik effectiever en praktischer toegepast kunnen worden. Ook bleek dat het gebruik van tweede keuze middelen daalt onder de huidige UDD-regeling, maar dat de inzet van tweede keuze middelen voor acuut behandelen door de veehouder nog wel nodig blijft.

In de regeling zijn daarom enkele verbeteringen doorgevoerd waardoor:
- een aantal problemen en knelpunten in de praktijk worden opgelost,
- de inzet van tweede keuze middelen onder regie van de dierenarts effectiever wordt,
- de UDD-regeling bedrijfsspecifieker wordt en
- het antibioticagebruik beperkt blijft.

Het Ministerie van Economische Zaken verwacht dat deze wijzigingen de naleving van de UDD-regeling verhoogd. Daarnaast voorziet de nieuwe regeling in een mogelijkheid tot vermindering van de administratieve verplichtingen voor kalverhouders die een structureel laag gebruik van antibiotica hebben.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een brochure ontwikkeld, die een overzicht van de veranderingen toelicht. U kunt een papieren versie aanvragen bij het SBK secretariaat via info@kalversector.nl. Ook kunt u op de website van de NVWA een lijst vinden met veelgestelde vragen over de UDD-regeling.

SBK raadt u aan om aan de hand van de brochure samen met uw dierenarts te bespreken hoe de nieuwe UDD-regeling vanaf 1 januari 2017 op uw bedrijf kan worden toegepast.