De opzet van InfoKalf m.b.t. het antibioticagebruik zullen we per dienst/functie aan u uitleggen. Klik om naar de site van InfoKalf te gaan.

Dienst ‘Levering overzicht’

De functie/dienst ‘Levering overzicht’ laat u de geregistreerde medicijnleveringen zien. Onderaan de pagina kunt u op “detailoverzicht” klikken om naar het overzicht van alle medicijnleveringen van de geselecteerde periode te gaan. Specifieke medicijnleveringen kunt u op datum terug vinden middels de zoekfunctie. In het overzicht zijn alle leveringen opgenomen die op kalveren geboekt zijn. In het detailoverzicht kunt u controleren of uw dierenarts de medicijnleveringen registreert op het juiste subdoeldier (blank, start of afmest). Wij raden u aan om dit regelmatig te controleren, aangezien de registratie invloed heeft op de toewijzing van een medicijnlevering aan een referentiegroep en daardoor dus invloed kan hebben op uw dierdagdosering (DDD). Mocht u afwijkingen tegen komen, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor eventueel herstel.

Dienst ‘Dierdagdosering’

In de dienst ‘Dierdagdosering’ kunt u de berekende waardes van de DDD op uw bedrijf inzien in tabellen en grafieken.

De DDD wordt op uw bedrijf dagelijks berekend over een rollende (voortschrijdende) periode van 1,5 jaar. Als startpunt van de berekening wordt de datum van vandaag – 1,5 maand gebruikt. Voor de berekening van de DDD wordt gebruik gemaakt van het aantal kalveren in de twee weken ná de medicijnlevering. Dit gecombineerd met een registratietermijn van geleverde antibiotica voor kalveren van één maand zorgt ervoor dat de DDD na 1,5 maand berekend wordt. Anderhalve maand na afloop van ieder kwartaal wordt de DDD vastgesteld op de laatste dag van het betreffende kwartaal. Dit worden ook wel “kwartaalwaarden” genoemd. De kwartaalwaarden ziet u steeds terugkomen in de tabellen en grafieken op deze pagina.

Let op: In InfoKalf wordt de DDD per jaar gepresenteerd, ondanks dat de berekening over een rollende periode van 1,5 jaar plaats vindt.

Dierdagdosering per jaar

Uw bedrijf kan meerdere referentiegroepen hebben, afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Als dit het geval is, dan kunt u door te klikken op het betreffende tabblad in het overzicht per referentiegroep de gegevens zien (DDD, therapeutische groep en keuzemiddelen), zie voorbeeld hieronder. Elke kwartaalwaarde heeft zijn eigen regel. Als u op het vergrootglaasje aan het einde van de regel klikt, dan opent het detailoverzicht en kunt u de berekende DDD per levering zien.

Dierdagdosering per koppel

Naast de jaarberekening voor alle bedrijven kan er voor de bedrijven met all-in-all-out op bedrijfsniveau een koppelberekening worden uitgevoerd. Om een koppelberekening te kunnen doen moet er minimaal een dag leegstand zijn tussen twee opeenvolgende koppels, een bedrijf met een meerleeftijden-systeem krijgt geen koppelberekening. Voor de laatste 5 koppels kunt u per koppel de dierdagdosering inzien.

NB: Momenteel kunt u de dierdagdosering per koppel alleen inzien voor een all-in, all-out blank en/of gesloten (rosé) bedrijf.

Eerste, tweede en derde keuze middelen

In het onderdeel ‘eerste, tweede en derde keuze middelen’ kunt u het gebruik van 1e, 2e en 3e keuze middelen op uw bedrijf terugvinden. Elke kwartaalwaarde heeft een eigen regel. Per kwartaal kunt u het percentage aan gebruikte keuzemiddelen zien. Achter uw percentage staat tussen haakjes het sectorgemiddelde (in %).  Hiermee kunt u in één oogopslag zien, hoe uw antibioticagebruik in % van 1e, 2e, 3e keuzemiddelen is ten opzichte van uw collega’s in dezelfde referentiegroep.

Op InfoKalf wordt in drie staafdiagrammen het gebruik van een keuzemiddel per kwartaal in percentage weergegeven. De grijze staaf staat voor het sectorgemiddelde en de blauwe staaf voor uw gemiddelde. Met de staafdiagrammen krijgt u een duidelijk beeld van de ontwikkeling in de door u en de sector gebruikte keuze middelen.

Therapeutische groepen

Bij het onderdeel ‘therapeutische groepen’ kunt u een overzicht terugvinden van uw antibioticagebruik per therapeutische (ATC) groep. Bij de jaarberekening kunt u per referentiegroep achter uw waarden tussen haakjes het sectorgemiddelde terugvinden. Ook vindt u cirkeldiagrammen met de verdeling naar therapeutische groep van de ingezette middelen.