Slachting, weging en classificatie

In het kader van de opheffing van het Productschap Vee en Vlees heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) bepaald dat de regulering van de slachting, weging en classificatie van slachtrunderen ouder dan 8 maanden geldt als een publieke taak, terwijl de regulering van de slachting, weging en classificatie van kalveren V (niet ouder dan 8 maanden) daarentegen niet langer als publieke taak wordt aangemerkt. Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is van mening dat doelstellingen als het aanbrengen van ordening en uniformering in de wijze van slachten, wegen en classificeren van kalveren in Nederland onverminderd van belang zijn. Regels voor het slachten, wegen en classificatie voorkomen immers oneerlijke concurrentie tussen de verschillende slachterijen en geven de leveranciers de zekerheid dat de kalveren op basis van uniform vastgestelde gegevens over gewicht en classificatie worden uitbetaald. Daarom heeft SBK eind 2014 een vrijwillige regeling voor slachting, weging en classificatie opengesteld waarmee wordt voorzien in een regelgevend kader voor de slachting, weging en classificatie van kalveren V. De overheid voorziet sinds 1 januari 2016 zelf in een regelgevend kader voor de slachting, weging en classificatie van kalveren Z (ouder dan 8 maanden en niet ouder dan 12 maanden) in de Regeling marktordening vlees. De systematiek van de huidige regeling komt overeen met de systematiek slachting, weging en classificatie in de inmiddels vervallen Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011.

Controle

Kiwa CBS voert in opdracht van de SBK controle uit op de slachting en weging, en verricht de classificatie. De controleurs van het CBS zien er permanent op toe dat de gestelde voorschriften op de slachterijen worden nageleefd. Zij zien er ook op toe dat bij slachterijen en leveranciers de administratie en afrekeningen aan de voorschriften voldoen.

Meer informatie

Via de volgende links kunt u meer informatie vinden over
De Regeling Slachting, Weging en Classificatie (SWC)
Het Besluit Correctiefactoren Regeling Slachting, Weging en Classificatie
Toelichting ‘Wat voor kalf ben ik’ (definities kalf V en kalf Z)
De deelnemers aan de SWC regeling