Ontvangst KalverenOntvangst Kalveren

Een goed begin is het halve werk. Dit gezegde kennen we allemaal. Misschien kunnen we voor de kalversector een nieuw gezegde introduceren: een goed begin is het hele werk!

Want u weet als geen ander: wanneer de start van de kalveren zonder noemenswaardige problemen verloopt, groeien de dieren ongestoord door, is er minder antibiotica nodig en worden er prima technische resultaten behaald. Daarom gaan we als gehele kalversector aan de slag met het optimaliseren van de ontvangst van kalveren.

De nadruk van het project Ontvangst Kalveren ligt op de bedrijfsprocessen van de kalverhouder in de voorbereidingsperiode op de komst van de nuchtere kalveren en de eerste vier weken op stal. Via kennisdeling, het uitwisselen van succesverhalen en workshops willen we enerzijds de kennis verhogen en anderzijds kalverhouders en erfbetreders inspireren om samen te zoeken naar verbeteringen.

Aanpak project Ontvangst Kalveren

Het project zal meerdere jaren lopen en bestaat uit verschillende activiteiten, waaronder:

  • bijeenkomsten voor erfbetreders en kalverhouders
  • individuele gesprekken met kalverhouders en zijn/haar adviseurs
  • workshops voor kalverhouders
  • informatie delen via vakmedia en symposia

De ambities zijn hoog. Als sector willen we werk maken van het verminderen van het antibioticagebruik en het verlagen van het sterftecijfer. Voor u als kalverhouder of als erfbetreder zelf en tegelijkertijd om nog beter voldoen aan de maatschappelijke wensen.

Aanmelden

Samen met u kunnen we stappen vooruit zetten. Helpt u mee? Meld u dan aan voor: