Ontvangst KalverenErfbetreders

Als geen ander weet u: wanneer de start van de kalveren zonder noemenswaardige problemen verloopt, groeien de dieren ongestoord door, is er minder antibiotica nodig en worden er prima technische resultaten behaald. Daarom gaan we als gehele kalversector aan de slag met het optimaliseren van de ontvangst van kalveren.

Om dit te realiseren hebben we uw expertise nodig. Met uw kennis en ervaring kunt u namelijk kalverhouders ondersteunen tijdens de start van een nieuwe ronde. Zo zorgen we samen voor meer dierenwelzijn, minder antibiotica en een duurzame kalverhouderij die voldoet aan de maatschappelijke wensen.

Helpt u mee? Bespreek dan samen met kalverhouders de uitdagingen en de manier waarop stappen gezet kunnen worden om de ontvangst van nuchtere kalveren op het bedrijf te verbeteren. Ook kunt u kalverhouders uitnodigen voor een workshop ‘Ontvangst Kalveren’. SBK organiseert namelijk een tal van workshops voor kalverhouders waarin in kleine groepen ervaringen worden uitgewisseld over de cruciale eerste weken op stal. Hier vindt u meer informatie over deze workshops.

Heeft u vragen over het project Ontvangst Kalveren? Neem dan gerust contact op met de SBK (088-9984325, secretariaat@kalversector.nl).