Meldpunt Transport

 

Belang van R&O
Om in- en versleep van dierziektes te voorkomen is het reinigen en ontsmetten (R&O) van veetransportmiddelen noodzakelijk. Daarom is deze verplichting ook opgenomen in wetgeving. De transporteur heeft de verplichting tot het uitvoeren van de R&O na lossen. De kalverhouder heeft op de locatie waar de kalveren worden gelost een verplichting tot het aanbieden van de benodigde voorzieningen.

Eisen aan R&O plaatsen
De wettelijke eisen aan een eenvoudige R&O plaats op een kalverhouderij zijn opgenomen in de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf (zie voorschriften kalverhouderij of Eisen aan de R&O plaats in Vitaal Kalf). Bij de Vitaal Kalf controles wordt op aanwezigheid van deze voorzieningen gecontroleerd.

Meldpunt Transport
Als kalverhouder en transporteur is het mogelijk om door te geven als de R&O niet goed uitgevoerd (kon) worden. De informatie wordt gebruikt om knelpunten in kaart te brengen en eventueel extra controles uit te voeren bij de betreffende transporteur of kalverhouderij. In overzichten zullen meldingen geanonimiseerd worden weergegeven. Er vindt nadrukkelijk geen sanctionering plaats enkel op basis van een melding.

Melding doorgeven
U kunt op twee manieren een melding doorgeven.
Per mail; stuur het volgende formulier ingevuld naar meldpunt@kalversector.nl of zet de gevraagde informatie in een mail.
Telefonisch; wij zijn tijdens kantoortijden bereikbaar, u kunt aan de telefoon de gevraagd informatie aan ons doorgeven.

 

 

 

Aanvullende informatie over R&O van veetransport