De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) heeft tot doel te functioneren als interbrancheorganisatie in het licht van het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid. Daarnaast is het doel om in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en handel van vleeskalveren (blank en rosé) kalfsvlees en kalvervoeders, de productie, verwerking en afzet te bevorderen en te verbeteren.

Om haar doelen te realiseren werkt de SBK samen met diverse organisaties.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 Daarnaast is de SBK regelinghouder van de regeling Vitaal Kalf. Meer informatie over de regeling kunt hier vinden.

 Meer informatie over recepten met kalfsvlees kunt u hier vinden.

Adressen van organisaties

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV)

Postbus 2712
3430 GC Nieuwegein
http://www.skv.info/

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

Postbus 61
2700 AB Zoetermeer
Telefoon: 079-3634900
http://www.cov.nl/

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Telefoon: 070-3798911
http://www.rijksoverheid.nl/

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)

Postbus 421
3990 GE Houten
Telefoon:  030-6348900
http://www.knmvd.nl/

Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)

Braillelaan 9
2289 CL Rijswijk
Telefoon: 085-7731977
http://www.nevedi.nl/

Vee en Logistiek Nederland

Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Telefoon: 070-2193000
http://www.vee-logistiek.nl/