Kalf Volg Systeem

Het transport tussen melkveehouder en verzamelcentrum of kalverhouder dient te worden geregistreerd in het Kalf Volg Systeem (KVS). Collecterende handelaren/transporteurs beoordelen en controleren kalveren op de melkveehouderij op criteria voor leeftijd, gewicht, gezondheid, haarkleur en sexe. Op het verzamelcentrum vindt een tweede controle plaats op de bovengenoemde criteria. Collecterende handelaren/transporteurs controleren en indien akkoord registreren voor afvoer elk kalf dat ze van de melkveehouder meenemen onder vermelding van de bestemming (UBN) in de databank van het Kalf Volg Systeem.

Doelstelling Kalf Volg Systeem
Naast gebruik voor tracering, zal het Kalf Volg Systeem in de toekomst bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de jonge kalveren bestemd voor de eigen opfok op het melkveebedrijf en de kalverhouderij. In de volgende fase zal het Kalf Volg Systeem hiervoor ook gegevensuitwisseling gaan ondersteunen tussen de schakels in de kolom van melkveehouderij tot kalverhouderij en weer terug.

Verplichting tot melden in Kalf Volg Systeem
Per 1 april 2018 dienen alle aangevoerde kalveren voor aanvoer op het verzamelcentrum geregistreerd te zijn in het Kalf Volg Systeem.

Aanmelden
Collecterende handelaren en transporteurs vanaf de melkveehouderij kunnen voor de erkenningsregeling en toegang tot het Kalf Volg Systeem contact opnemen met Vee & Logistiek Nederland via info@vee-logistiek.nl of telefonisch via 070 - 219 3000.

Om gebruik te kunnen maken van het Kalf Volg Systeem, moet u (de eerste keer) inloggen op de website van het Kalf Volg Systeem: www.kalfvolgsysteem.nl. Als u de eerste keer succesvol heeft ingelogd, kunt u daarna inloggen op de website, via de app of indien gefaciliteerd via uw scanapparatuur.

In de Google Play Store en in de App Store is ook de app van het Kalf Volg Systeem te downloaden.