Geborgde vleeskalverdierenartsen

Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf werkt samen met geborgde vleeskalverdierenartsen. Samen met de dierenarts en de kalverintegratie maakt de vleeskalverhouder afspraken om de gezondheid van de kalveren op het bedrijf te optimaliseren. Voor de bewaking van de gezondheid van de dieren wordt een overeenkomst gesloten met een geborgde vleeskalverdierenarts. Elke kalverhouder moet binnen Vitaal Kalf een 1-op-1 overeenkomst afsluiten met één vaste geborgde dierenarts.

Op de site van de Stichting Geborgde Dierenarts kunt u bij 'Check registers' (menu aan de linkerkant) nagaan welke dierenartsen Geborgde Vleeskalverdierenartsen zijn.

Register van Geborgde Vleeskalverdierenartsen

De overeenkomst met de dierenarts, kalverhouder en kalvereigenaren dient centraal geregistreerd te worden. Via Infokalf kan een digitale overeenkomst worden vastgelegd, ondertekend en beheerd. Een print versie is te vinden onder bijlagen en op de website van Stichting Geborgde Dierenarts. Deze versie kan ondertekend worden door de dierenarts, kalverhouder en kalvereigenaar. Vervolgens kan de dierenarts deze uploaden op Infokalf voor centrale registratie.

De vleeskalverhouder stelt samen met de dierenarts een bedrijfsspecifiek gezondheidsplan op. Voor Vitaal Kalf moet het bedrijfsgezondheidsplan aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria vindt u onder bijlagen. Een model bedrijfsgezondheidsplan vindt u onder formulieren.

Derdekeuze middelen

Binnen Vitaal Kalf is het niet toegestaan om zogenaamde cefalosporinen ('kritische' of 'derdekeus'antibiotica) te gebruiken. Deze antibiotica dienen te worden gereserveerd voor humaan gebruik. Onder nadere voorwaarden is het toegestaan om de zogenaamde fluoroquinolonen te gebruiken. Hier vindt u een overzicht van alle derdekeuze middelen (cefalosporinen en fluoroquinolonen).