Oprichting

Wat is de SBK?
De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is een brancheorganisatie. Eind december 2014 heeft de SBK een erkenning van de Nederlandse overheid als brancheorganisatie verkregen.
Waarom is de SBK opgericht?
Op 13 september 2013 is de SBK opgericht met het oog op het verdwijnen van het Productschap Vee en Vlees. Het Productschap Vee en Vlees is uiteindelijk op 1 januari 2015 opgeheven en de belangrijke private taken voor de kalverhouderij zijn overgenomen door de SBK.
Waarom een brancheorganisatie?
 In de EU-regelgeving voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) periode 2014-2019 is de mogelijkheid opgenomen voor de erkenning van. producenten- en brancheorganisaties. De kalversector heeft met de wetenschap van de opheffing van de PBO, net als andere dierlijke sectoren deze mogelijkheid benut.
Wat is de rol vanuit LTO-Nederland, COV en Nevedi bij de oprichting van SBK?
De SBK is opgericht vanuit LTO-Nederland, Nevedi en COV als dragende organisaties. Het bestuur van de SBK is samengesteld uit partijen in de kalverketen. Het bestuur is samengesteld uit twee vertegenwoordigers vanuit LTO-Nederland, twee vertegenwoordigers van Nevedi, twee vertegenwoordigers van de COV en één lid welke niet deel uitmaakt van één van de voornoemde organisaties. Als onafhankelijk voorzitter is de heer J. Atsma benoemd.

Organisatie

Wat is de SBK?
De SBK is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid.
Wat is de structuur van de SBK?
De stichting heeft een bestuur. Voor de regeling IKB Vleeskalveren heeft het bestuur een Centraal College van Deskundigen opgericht. Daarnaast kent de SBK diverse werkgroepen gericht op een bepaalde geleding (bijvoorbeeld houderij of transport) of op een bepaald thema (bijvoorbeeld onderzoek diervoeding, antibioticaresistentie).
Hoe ziet de praktische uitvoering van de SBK eruit?
De SBK bestaat uit één werkorganisatie, die zo klein en plat mogelijk is. Het is voor de SBK belangrijk dat deze werkorganisatie zo goedkoop en efficiënt mogelijk werkt.
Hoe wordt de SBK nu betaald?
Het oprichten van de SBK is gefinancierd vanuit een opstartsubsidie van het Productschap Vee en Vlees. Verder zijn de, door de kalversector bijeengebrachte, financiële reserves van de productschappen overgeheveld naar de SBK. Voor de toekomst wordt gekeken naar de mogelijkheden van een algemeen verbindend verklaring (avv).
Vinden er algemene leden vergaderingen (ALV) plaats bij de SBK?
De SBK is een brancheorganisatie en daarom vinden er, in tegenstelling tot producenten organisaties, geen algemene leden vergaderingen plaats. U kunt dus ook geen lid worden van de SBK.

Activiteiten SBK

Welke activiteiten vallen onder de SBK?
De SBK is schemabeheerder geworden van de regelingen IKB Vleeskalveren (2008) Blanke Vleeskalveren en IKB Vleeskalveren (2008) Rosé Vleeskalveren.

Eind 2014 heeft de SBK een vrijwillige regeling voor Slachting, Weging en Classificatie (SWC) kalveren opengesteld als alternatief voor de PVV-verordening die is komen te vervallen. Het CBS voert de controle op de slachting en weging uit en verricht tevens de classificatie.

De SBK richt zich ook op onderzoeksactiviteiten op het gebied van diergezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn, kwaliteit en vleeskalverenvoeding en er kunnen op verzoek van de sector (andere) private activiteiten worden uitgevoerd.

Welke doelstellingen streeft de SBK na?
De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) heeft tot doel te functioneren als interbrancheorganisatie in het licht van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Daarnaast is het doel om in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en handel van vleeskalveren (blank en rosé) kalfsvlees en kalvervoeders, de productie, verwerking en afzet te bevorderen en te verbeteren.

De SBK wil de transparantie van de markt bewaken en bevorderen en de kwaliteit, de gezondheid en de voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en vleeskalvervoeders bevorderen.