1 september 2022

Start Calf Expertise Centre

Op 1 september start op initiatief van de Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK) in Barneveld het Calf Expertise Centre (CEC) haar activiteiten. In het CEC werken brancheorganisaties, […]
20 juni 2022

Stikstofaanpak terug naar tekentafel

De jongste kabinetsplannen rond het stikstofvraagstuk moeten terug naar de tekentafel. De gepresenteerde beleidslijn mist oplossend vermogen. Het biedt onvoldoende perspectief voor de kalverhouderij, hun gezinnen […]
26 november 2021

Reactie op Toekomstvisie ‘Voortvarend Vooruit met de Kalverhouderij’ van de Vereniging voor Kalverhouders

De visie laat vooral de gevoelens die leven bij de kalverhouders goed zien. De genoemde thema’s en onderwerpen worden door SBK herkend en zijn veelal terug […]
18 mei 2021

Sector heeft zorgen over reactie minister op haar scenariostudies Kalverhouderij

Via deze link leest u de gezamenlijke reactie op de brief van de minister aan de Tweede Kamer met betrekking tot de scenariostudies.