Bijlagen van de regeling IKB Vleeskalveren

De Algemene Voorwaarden van de regeling IKB Vleeskalveren heeft verschillende bijlagen.

De bijlagen zijn te downloaden via deze website. Klik daarvoor op de gewenste bijlage:

Bijlage 1: Voorschriften IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 2: Certificatiecriteria IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 3: Geschillenreglement IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 4: Keurmerkreglement IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 5: Overeenkomsten

Om deel te nemen aan IKB Vleeskalveren dient u een overeenkomst af te sluiten met een Certificerende Instantie (CI). De overeenkomst met de CI dient in tweevoud te worden getekend en ingestuurd. De CI stuurt één contract getekend retour. De blanco versie van de overeenkomst treft u hieronder aan:

Bijlage 5d: Overeenkomst verzamelcentra inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Blanke Vleeskalveren en Rosé Vleeskalveren

Bijlage 7: Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 8: Reglement Centraal College van Deskundigen IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 11: Procedure aanlevering gegevens diergeneesmiddelen IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 12: Criteria bedrijfsgezondheidsplan IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 14: Overeenkomst kalverhouder, kalvereigenaar en Geborgde Vleeskalverdierenarts, bijlage 1 van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts

Bijlage 15: Protocol verzamelcentra aandoeningen nuka’s