Bijlagen van de regeling IKB Vleeskalveren

De Algemene Voorwaarden van de regeling IKB Vleeskalveren heeft vijftien bijlagen.

De bijlagen zijn te downloaden via deze website. Klik daarvoor op de gewenste bijlage:

Bijlage 1: Voorschriften IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 2: Certificatiecriteria IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 3: Geschillenreglement IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 4: Keurmerkreglement IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 5: Overeenkomsten

Om deel te nemen aan IKB Vleeskalveren dient u een overeenkomst af te sluiten met een Certificerende Instantie (CI). De overeenkomst met de CI dient in tweevoud te worden getekend en ingestuurd. De CI stuurt één contract getekend retour. De blanco versie van de overeenkomst treft u hieronder aan:

Bijlage 5a: Overeenkomst inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren

Bijlage 5b: Overeenkomst inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Rosé Vleeskalveren

Voor de uitbreiding van de IKB regeling in 2014 naar transporteurs en verzamelcentra zijn ook contracten tussen CI en transporteur of verzamelcentrum opgesteld. De blanco versie van de overeenkomst treft u hieronder aan:

Bijlage 5c: Overeenkomst transporteurs inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en Rosé Vleeskalveren

Bijlage 5d: Overeenkomst verzamelcentra inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Blanke Vleeskalveren en Rosé Vleeskalveren

Voor slachterijen zijn sinds 2009 IKB overeenkomsten beschikbaar. De blanco versie van de overeenkomst treft u hieronder aan:

Bijlage 5e: Overeenkomst be- of verwerkers inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Blanke Vleeskalveren en Rosé Vleeskalveren

Bijlage 7: Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 8: Reglement Centraal College van Deskundigen IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 10: Procedure drinkwateronderzoek IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 11: Procedure aanlevering gegevens diergeneesmiddelen IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 12: Criteria bedrijfsgezondheidsplan IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 13: Procedure beoordeling antibioticagebruik IKB Vleeskalveren 2008

Bijlage 14: Overeenkomst kalverhouder, kalvereigenaar en Geborgde Vleeskalverdierenarts, bijlage 1 van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts

Bijlage 15: Protocol verzamelcentra aandoeningen nuka’s