Nieuwsbericht Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij
4 september 2019
Kalver- en melkveehouderijketens geconfronteerd met extreme scenariostudie
15 maart 2021
Toon alles

Reactie op uitzending Zembla d.d. 17 oktober 2019

Zembla heeft SBK begin september jl. benaderd voor een interview over de kalversector in het kader van het uitgebrachte sectorplan ‘Versnelling verduurzaming kalversector’. In reactie is meermalen aangegeven dat SBK in gesprek is met de minister/het ministerie van LNV over het sectorplan en dat lopende die gesprekken geen mededelingen worden gedaan aan media.

SBK heeft afgelopen vrijdagmiddag een achttal vragen per mail ontvangen en afgelopen dinsdagochtend beantwoord. SBK signaleert in de uitzending helaas diverse onjuistheden. SBK betreurt dat ten zeerste.